Tag: medianomi

  • Media-alan opiske­lija, lähde somet­ta­jaksi Ilomant­siin

    Ilomant­sin Matkai­lu­yh­dis­tys etsii kesäksi 2023 someen ja valoku­vauk­seen pereh­ty­nyttä media-alan harjoit­te­li­jaa Kaipaamme apuasi Ilomant­sin Matkai­lu­yh­dis­tyk­sen (@visitilomantsi) somenä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen, somesi­säl­tö­jen tuotta­mi­seen sekä markki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lien tuotta­mi­seen. Harjoit­te­li­jana tehtä­viisi kuuluu mm. Tehtäviä voidaan räätä­löidä osaami­sesi ja kiinnos­tuk­sen­koh­tei­desi mukaan. Kunhan olet päässyt kartalle Ilomant­sin matkai­lu­ken­tästä, pääset halutes­sasi olemaan myös matkai­lu­neu­von­nassa matkai­lu­pis­teessä Ilomant­sin torilla. Työajat voidaan sopia jousta­vasti, täällä ei tarvitse…

  • Harjoit­te­lu­paikka media­no­mille

    Lakeland Karelia Oy on kahden naisen luotsaama monipuo­li­nen elämys­pal­ve­lu­yri­tys, joka toimii Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä Etelä-Savon alueella, Lappeen­ran­nasta Joensuu­hun. Vuokraamme monen­lai­sia harras­te­vä­li­neitä ja kalustoa: mm. kirkko­vene, kajakkeja, maasto­pyö­riä, sup-lautoja, retkei­ly­va­rus­teita (teltat, riippu­ma­tot, makuu­pus­sit, trangiat), frisbee­golf-rataa & kiekkoja ja pihape­lejä. Talvi­mat­kai­li­joille ja ‑retkei­li­jöille meillä on potku­kelk­koja, liuku­lu­mi­ken­kiä, retki­luis­ti­mia ja luistimia sekä suksia. Majoit­tu­jille löytyy ranta­hu­vi­loita, liina­vaa­te­set­tejä…

  • Zappi Ky etsii graafisen tai media-alan opiske­li­jaa harjoit­te­luun tai projek­ti­työ­hön

    Zappi on tatuoin­teja ja luukoruja valmis­tava nurmes­lai­nen yhden naisen yritys. Parhaim­man käsityk­sen tuotteista ja palve­luis­tamme saat tutus­tu­malla verkko­kaup­paan osoit­teessa: www.zappi.fi Etsin nyt graafisen tai media-alan opiske­li­jaa harjoit­te­luun tai projek­tiin Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat mainosten ja markki­noin­nin suunnit­telu sekä korujen valmistus ja suunnit­telu. Toivomme, että sinulla on tieto­tek­ni­set taidot hallussa ja ohjel­mis­to­jen tuntemus on iso etu. Jos…