Yhteys­tie­dot

Hanke­tiimi:

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

Marja-Liisa Ruotsa­lai­nen
Projek­ti­pääl­likkö
puh. +358 50 597 0882
marja-liisa.ruotsalainen(at)karelia.fi

Mikko Lahti
Projek­ti­asian­tun­tija
puh. +358 50 306 7476
mikko.lahti(at)karelia.fi

Niina Pennanen
Projek­ti­asian­tun­tija
Puh +358 50 330 4719
niina.pennanen(at)karelia.fi

Riikka Räsänen
Projek­ti­koor­di­naat­tori
Puh +358 50 339 5357
riikka.räsänen(at)karelia.fi

Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymä Riveria

Tarja Ruuska
Projek­ti­asian­tun­tija
puh. +358 50 530 2846
tarja.ruuska(at)riveria.fi

Merja Karvinen
Projek­ti­työn­te­kijä
puh. +358 50 530 2790
merja.karvinen(at)riveria.fi

Hankkeen sivus­tolla julkais­ta­vien artik­ke­lei­den toimi­tus­kun­nan muodos­ta­vat: Anssi Kekkonen, Tarja Ruuska ja Kaisa Varis, tieto­asian­tun­tija, Karelia-amk:n julkai­su­toi­minta.