Zappi Ky etsii graafisen tai media-alan opiske­li­jaa harjoit­te­luun tai projek­ti­työ­hön

Zappi on tatuoin­teja ja luukoruja valmis­tava nurmes­lai­nen yhden naisen yritys. Parhaim­man käsityk­sen tuotteista ja palve­luis­tamme saat tutus­tu­malla verkko­kaup­paan osoit­teessa: www.zappi.fi

Etsin nyt graafisen tai media-alan opiske­li­jaa harjoit­te­luun tai projek­tiin

Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat mainosten ja markki­noin­nin suunnit­telu sekä korujen valmistus ja suunnit­telu. Toivomme, että sinulla on tieto­tek­ni­set taidot hallussa ja ohjel­mis­to­jen tuntemus on iso etu. Jos sinulla on harras­tus­poh­jaa käsitöistä, siitä on apua korujen valmis­tuk­sessa. Markki­noin­nin tehtävät sovel­tu­vat myös erinomai­sesti media­no­mille projek­ti­työksi.

Paras ajankohta harjoit­te­luun on syksyllä 2022. Myös osittai­nen etätyö markki­noin­nin tehtä­vissä on mahdol­lista. Työaika on jousta­vasti sovit­ta­vissa.

Toivon sinulta tuoreita ideoita ja uutta näkökul­maa markki­noin­nin kehit­tä­mi­seen!

Ota rohkeasti yhteyttä ja hae paikkaa: Mervi Säppi-Väisänen, puh. 050 542 1099, [email protected]