Ilonvuoksi Oy etsii elintar­vi­kea­lan tai liike­ta­lou­den opiske­li­jaa harjoit­te­luun Lieksaan ja Joensuu­hun

Ilonvuoksi pyörittää kahvilaa ja lasten pomppu­lin­na­puis­toa Joensuun ja Lieksan toreille ja valmistaa itse italia­laista gelatoa.

Pyöri­tämme kesäai­kaan kontti­kah­vi­laa sekä lasten pomppu­lin­na­puis­toa Joensuun ja Lieksan toreilla. Valmis­tamme itse italia­lais­tyyp­pistä gelato­jää­te­löä ja erikois­me­huja, kuten graniit­taa ja smoot­hieita.

Etsimme nyt elintar­vi­kea­lan tai liike­ta­lou­den opiske­li­jaa harjoit­te­luun sekä markki­noin­nin opiske­li­jaa digimark­ki­noin­nin kehit­tä­mis­pro­jek­tiin

Kahvi­lassa tehtä­viisi kuuluu mm. taval­lis­ten ja erikois­kah­vien valmis­ta­mi­nen, artesaa­ni­jää­te­lön eli italia­lai­sen gelaton valmistus, myynti ja asiakas­pal­velu, muiden kahvi­la­tuot­tei­den sekä lasten pomppu­lin­na­puis­ton lipun­myynti Lieksan ja Joensuun toreilla.  

Työssä vaaditaan asiakas­pal­ve­lu­hen­ki­syyttä, mutta aiempaa osaamista esim. jääte­lön­val­mis­tuk­sesta et tarvitse, sillä kaikkiin työteh­tä­viin pereh­dy­te­tään ja opaste­taan.

Harjoit­te­lua­jan­kohta on kesäse­sonki kahvion auki ollessa touko­kuusta elokuulle. Harjoit­te­lu­pai­kat sijait­se­vat Lieksassa ja Joensuussa, molem­missa avoinna kesäksi 1–2 harjoit­te­lu­paik­kaa. Palkkaus ja harjoit­te­lun kesto ja aloitus sopimuk­sen mukaan.

Myynti­teh­tä­vien lisäksi yrityk­ses­sämme on tarjolla digimark­ki­noin­nin kehit­tä­mis­teh­tävä median/markkinoinnin opiske­li­jalle. Tehtävään sisältyy markki­noin­ti­suun­ni­telma yrityk­semme digi- ja somemark­ki­noin­tiin sekä verkko­si­vu­jen raken­ta­mi­nen.

Ota yhteyttä ja hae: Abdallah El Bardi, puh. 040 546 5884, [email protected]