Media-alan opiske­lija, lähde somet­ta­jaksi Ilomant­siin

Kuva FB: @visitilomantsi

Ilomant­sin Matkai­lu­yh­dis­tys etsii kesäksi 2023 someen ja valoku­vauk­seen pereh­ty­nyttä media-alan harjoit­te­li­jaa

Kaipaamme apuasi Ilomant­sin Matkai­lu­yh­dis­tyk­sen (@visitilomantsi) somenä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen, somesi­säl­tö­jen tuotta­mi­seen sekä markki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lien tuotta­mi­seen.

Harjoit­te­li­jana tehtä­viisi kuuluu mm.

  • somesi­säl­tö­jen tekeminen ja suunnit­telu
  • somemark­ki­noin­nin kalenteri Matkai­lu­yh­dis­tyk­selle
  • valoku­vaus (kuvatuo­tanto matkailun kuvapank­kiin, tapah­tu­ma­ku­vaus kesäta­pah­tu­missa)
  • kokemuk­sel­li­sen sisällön tuotanto Visiti­lo­mantsi-sivus­tolle

Tehtäviä voidaan räätä­löidä osaami­sesi ja kiinnos­tuk­sen­koh­tei­desi mukaan. Kunhan olet päässyt kartalle Ilomant­sin matkai­lu­ken­tästä, pääset halutes­sasi olemaan myös matkai­lu­neu­von­nassa matkai­lu­pis­teessä Ilomant­sin torilla.

Työajat voidaan sopia jousta­vasti, täällä ei tarvitse töröttää viitenä päivänä viikossa koneen ääressä. Voit tehdä osan hommista sopimuk­sen mukaan myös etänä.

Paras harjoit­te­lua­jan­kohta on kesä-elokuussa, harjoit­te­lun kesto voidaan sopia yksilö­koh­tai­sesti. Toivomme että pääset aloit­ta­maan kesäkuun alkupuo­lella. Harjoit­te­lun aikana et tarvitse omaa autoa, kuljemme porukalla etäisem­piin kuvaus­koh­tei­siin ja tapah­tu­miin.

Harjoit­te­lu­jakso on palkaton, MUTTA Ilomant­sissa sinua odottaa:

  • rutkasti matkai­lu­puo­len markki­noin­ti­ko­ke­musta + kaupan päälle huiput työka­ve­rit!
  • asuminen 3 hengen solua­sun­nossa Matkai­lu­yh­dis­tyk­sen kustan­ta­mana
  • työsuh­de­pol­ku­pyörä, jolla pääset kätevästi liikku­maan paikasta toiseen
  • olet oikeu­tettu hakemaan harjoit­te­lua­jalle Otsakorpi-apurahaa 120 €/viikko
    (apuraha on tarkoi­tettu Riverian ja Karelian opiske­li­joille, kysy lisää: [email protected] tai [email protected])

Hae paikkaa: Ritva Purhonen, [email protected] puh. 040 843 3504