Tag: keski-karjala

 • Harjoit­te­lu­paikka ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­li­jalle tai resto­no­mille Villa Ruusu­lassa Rääkky­lässä

  Villa Ruusula on Rääkky­lässä, pohjoisen Saimaan rannalla sijait­seva tapah­tu­ma­paikka, jossa järjes­te­tään taitee­seen ja hyvin­voin­tiin liittyviä tapah­tu­mia, kursseja ja koulu­tuk­sia. Tilat ovat myös vuokrat­ta­vissa yritysten, yhtei­sö­jen ja yksityis­hen­ki­löi­den tilai­suuk­siin. Vierailla on mahdol­li­suus varata konsertti, kante­le­tunti tai yhteis­lau­lu­hetki Villa Ruusulan perus­ta­jan, Sari Kaasisen kanssa tai viettää Ruusu­lassa ikimuis­toi­nen saunailta. Villa Ruusula kuuluu Karelia á la carte-verkos­toon ja tarjoilu…

 • Harjoit­te­lu­paikka media­no­mille

  Lakeland Karelia Oy on kahden naisen luotsaama monipuo­li­nen elämys­pal­ve­lu­yri­tys, joka toimii Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä Etelä-Savon alueella, Lappeen­ran­nasta Joensuu­hun. Vuokraamme monen­lai­sia harras­te­vä­li­neitä ja kalustoa: mm. kirkko­vene, kajakkeja, maasto­pyö­riä, sup-lautoja, retkei­ly­va­rus­teita (teltat, riippu­ma­tot, makuu­pus­sit, trangiat), frisbee­golf-rataa & kiekkoja ja pihape­lejä. Talvi­mat­kai­li­joille ja ‑retkei­li­jöille meillä on potku­kelk­koja, liuku­lu­mi­ken­kiä, retki­luis­ti­mia ja luistimia sekä suksia. Majoit­tu­jille löytyy ranta­hu­vi­loita, liina­vaa­te­set­tejä…

 • Annala­ko­dit Oy hakee sairaan­hoi­taja- ja sosio­no­mio­pis­ke­li­joita harjoit­te­luun Kesälah­delle

  Annala­ko­dit tarjoaa ikäih­mi­sille tehos­tet­tua palve­lua­su­mista maalais­mai­se­man keskellä kahdessa hoito­ko­dissa Kesälah­della. Henki­lö­kun­taamme kuuluu 4 sairaan­hoi­ta­jaa, fysio­te­ra­peutti, 9 lähihoi­ta­jaa, 6 hoiva-avustajaa, 3 lähihoi­ta­jaa oppiso­pi­muk­sella, sosionomi-lähihoi­taja ja oma keittäjä. Tutustu hoito­ko­tiimme ja tiloi­himme tarkemmin 360⁰-virtu­aa­lie­sit­te­lyn kautta: https://hoitokotiannala.fi/galleria/ Tarjoamme harjoit­te­lu­paik­koja sairaan­hoi­taja- ja sosio­no­mio­pis­ke­li­joille Harjoit­te­li­jan työteh­tä­viin lukeutuu asukkai­den perus­hoito, lääke­hoito, mahdol­li­sesti saatto­hoito, haavan­hoito, kuntout­tava hoitotyö. Sairaan­hoi­ta­jao­pin­noissa sinulla on mahdol­li­suus perehtyä…

 • Kotilei­pomo Anu Hyttinen Rääkky­lässä etsii leipuri-kondiit­to­ri­har­joit­te­li­jaa

  Olemme kotilei­pomo, kahvio ja pitopal­ve­lu­yri­tys Rääkkylän Rasivaa­rassa. Paistamme piira­koita ja kaura­lei­pää päivit­täin, ruislei­pää, pitsaa, pullaa, kahvi­kak­kuja, voilei­pä­kak­kuja, tiistai­sin munkkeja ja tilauk­sesta mitä vain. Teemme pitopal­ve­lut synty­mä­päi­vä­juh­liin, hauta­jai­siin ja muihin juhliin. Erityisen kuuluisia olemme juuri karja­lan­pii­ra­koista. Henki­lö­kun­taamme kuuluu yrittäjän lisäksi kaksi kokoai­kaista työnte­ki­jää. Etsimme nyt ahkeraa ja oma-aloit­teista leipuri-kondiit­to­ri­har­joit­te­li­jaa joukkoomme. Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat mm. leipo­mi­nen, pakkaa­mi­nen,…