Kotilei­pomo Anu Hyttinen Rääkky­lässä etsii leipuri-kondiit­to­ri­har­joit­te­li­jaa

Olemme kotilei­pomo, kahvio ja pitopal­ve­lu­yri­tys Rääkkylän Rasivaa­rassa. Paistamme piira­koita ja kaura­lei­pää päivit­täin, ruislei­pää, pitsaa, pullaa, kahvi­kak­kuja, voilei­pä­kak­kuja, tiistai­sin munkkeja ja tilauk­sesta mitä vain. Teemme pitopal­ve­lut synty­mä­päi­vä­juh­liin, hauta­jai­siin ja muihin juhliin. Erityisen kuuluisia olemme juuri karja­lan­pii­ra­koista.

Henki­lö­kun­taamme kuuluu yrittäjän lisäksi kaksi kokoai­kaista työnte­ki­jää. Etsimme nyt ahkeraa ja oma-aloit­teista leipuri-kondiit­to­ri­har­joit­te­li­jaa joukkoomme. Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat mm. leipo­mi­nen, pakkaa­mi­nen, asiakas­pal­velu ja kahvion pitäminen.

Tässä hommassa vaati­muk­sena on hygie­nia­passi ja sujuva suomen kieli. Perus­asiat olisi hyvä olla hanskassa, piira­kan­pais­to­taito on iso plussa, mutta sen oppii kyllä käden käänteessä.

Työt alkavat normaa­listi klo 6 valmis­te­luilla, mutta harjoit­te­lu­jak­solla työaika on sovitel­ta­vissa aikatau­lu­jesi mukaan, esim. klo 8–14. Oma auto tai kyyti on hyvä olla, julki­silla liiken­ne­vä­li­neillä kulke­mi­nen on hankalaa.

Paras aika harjoit­te­lun aloit­ta­mi­selle olisi kevät: pääsiäi­sestä eteenpäin meillä vilkastuu ja kesällä mökki­läi­set yli tuplaavat asukas­lu­vun!

Kiinnos­tuitko? Ota yhteyttä: Anu Hyttinen, puh. 0503050693, [email protected]