Tag: myyntityö

  • Artesaa­ni­mei­jeri Maito­Ka­re­lia hakee myyjää/asiakaspalveluhenkilöä myymä­lä­ra­vin­to­laan Kiteelle

    Maito­Ka­re­lia jatko­ja­los­taa A2 maitoa, mm. jogurttia ja tuore­juus­toja. Tuotteet valmis­te­taan käsityönä, maitoa ei homoge­ni­soida eikä proses­soida liikaa. Maidon oma rakenne pyritään säilyt­tä­mään mahdol­li­sim­man alkupe­räi­senä. Marjat ja muut raaka-aineet hankitaan läheltä muilta yrittä­jiltä. Maito­Ka­re­lialla on oma myymä­lä­ra­vin­tola, jossa tuotteet myydään ja jatko­ja­los­te­taan edelleen ruoka-annok­siksi.Haemme meijeriin ahkeraa ja omatoi­mista elintar­vi­ke­työstä kiinnos­tu­nutta henkilöä avusta­viin tehtäviin. Esim. tuotteen valmistus,…

  • K‑Rauta Hurri Kiteellä etsii harjoit­te­li­jaa

    K‑Rauta Hurri on palveleva erikoi­sa­lan kauppa, jonka valikoi­miin kuuluvat raken­nus­tar­vik­keet, käsi- ja sähkö­työ­vä­li­neet, maalit, tapetit, lattian­pääl­lys­teet, puutarha- ja kiinteis­tö­tar­vik­keet, kiinnik­keet, heloi­tuk­set, LVI- ja sähkö­tar­vik­keet sekä maata­lou­den tuotteet. Ala on todella kausi­luon­tei­nen, joten henki­lö­kun­nan määrä vaihtelee vuoden­ajan mukaan ja vilkkaalla kevät- ja kesäkau­della se lähes tuplaan­tuu.   Kaipaamme nyt myymälään maata­lou­desta ja pienko­nei­den myynnistä kiinnos­tu­nutta henkilöä…