Tag: maatalousala

  • K‑Rauta Hurri Kiteellä etsii harjoit­te­li­jaa

    K‑Rauta Hurri on palveleva erikoi­sa­lan kauppa, jonka valikoi­miin kuuluvat raken­nus­tar­vik­keet, käsi- ja sähkö­työ­vä­li­neet, maalit, tapetit, lattian­pääl­lys­teet, puutarha- ja kiinteis­tö­tar­vik­keet, kiinnik­keet, heloi­tuk­set, LVI- ja sähkö­tar­vik­keet sekä maata­lou­den tuotteet. Ala on todella kausi­luon­tei­nen, joten henki­lö­kun­nan määrä vaihtelee vuoden­ajan mukaan ja vilkkaalla kevät- ja kesäkau­della se lähes tuplaan­tuu.   Kaipaamme nyt myymälään maata­lou­desta ja pienko­nei­den myynnistä kiinnos­tu­nutta henkilöä…

  • Kivik­ko­lan Maneesi Oy Nurmek­sessa etsii maata­lous­a­lan harjoit­te­li­jaa

    Kivik­ko­lan tilaan kuuluu maneesi ja maatila Nurmek­sessa. Peltomme ovat luomu­vil­je­lyssä ja kasva­tamme hevosia sekä kyyttöjä luonnon­mu­kai­sen tuotannon menetel­min. Ratsas­tus­toi­min­taa pyörittää Kivik­ko­lan Maneesi Oy, tarjoamme vuokralle pihat­to­paik­koja ja järjes­tämme ratsas­tus­tun­teja. Toimimme myös yhteis­työssä toisen maano­mis­ta­jan kanssa, jonka perin­ne­bio­toop­peja laidun­namme. Etsimme nyt ahkeraa ja oma-aloit­teista maata­lous­a­lan harjoit­te­li­jaa joukkoomme. Työteh­tä­viä on tarjolla tilalla laaja kirjo ja voimme räätä­löidä…