Tag: eläintenhoito

  • Kivik­ko­lan Maneesi Oy Nurmek­sessa etsii maata­lous­a­lan harjoit­te­li­jaa

    Kivik­ko­lan tilaan kuuluu maneesi ja maatila Nurmek­sessa. Peltomme ovat luomu­vil­je­lyssä ja kasva­tamme hevosia sekä kyyttöjä luonnon­mu­kai­sen tuotannon menetel­min. Ratsas­tus­toi­min­taa pyörittää Kivik­ko­lan Maneesi Oy, tarjoamme vuokralle pihat­to­paik­koja ja järjes­tämme ratsas­tus­tun­teja. Toimimme myös yhteis­työssä toisen maano­mis­ta­jan kanssa, jonka perin­ne­bio­toop­peja laidun­namme. Etsimme nyt ahkeraa ja oma-aloit­teista maata­lous­a­lan harjoit­te­li­jaa joukkoomme. Työteh­tä­viä on tarjolla tilalla laaja kirjo ja voimme räätä­löidä…