Tag: k-rauta

  • K‑Rauta Hurri Kiteellä etsii harjoit­te­li­jaa

    K‑Rauta Hurri on palveleva erikoi­sa­lan kauppa, jonka valikoi­miin kuuluvat raken­nus­tar­vik­keet, käsi- ja sähkö­työ­vä­li­neet, maalit, tapetit, lattian­pääl­lys­teet, puutarha- ja kiinteis­tö­tar­vik­keet, kiinnik­keet, heloi­tuk­set, LVI- ja sähkö­tar­vik­keet sekä maata­lou­den tuotteet. Ala on todella kausi­luon­tei­nen, joten henki­lö­kun­nan määrä vaihtelee vuoden­ajan mukaan ja vilkkaalla kevät- ja kesäkau­della se lähes tuplaan­tuu.   Kaipaamme nyt myymälään maata­lou­desta ja pienko­nei­den myynnistä kiinnos­tu­nutta henkilöä…