Artesaa­ni­mei­jeri Maito­Ka­re­lia hakee myyjää/asiakaspalveluhenkilöä myymä­lä­ra­vin­to­laan Kiteelle

Maito­Ka­re­lia jatko­ja­los­taa A2 maitoa, mm. jogurttia ja tuore­juus­toja. Tuotteet valmis­te­taan käsityönä, maitoa ei homoge­ni­soida eikä proses­soida liikaa. Maidon oma rakenne pyritään säilyt­tä­mään mahdol­li­sim­man alkupe­räi­senä. Marjat ja muut raaka-aineet hankitaan läheltä muilta yrittä­jiltä.

Maito­Ka­re­lialla on oma myymä­lä­ra­vin­tola, jossa tuotteet myydään ja jatko­ja­los­te­taan edelleen ruoka-annok­siksi.
Haemme meijeriin ahkeraa ja omatoi­mista elintar­vi­ke­työstä kiinnos­tu­nutta henkilöä avusta­viin tehtäviin. Esim. tuotteen valmistus, pakkaus, kuljetus. Työhön vaaditaan hygie­nia­passi.

Haemme myymä­lä­ra­vin­to­laan asiakas­pal­ve­lu­hen­kistä ja omatoi­mista henkilöä. Tehtäviin kuuluu asiakas­pal­velu, meije­ri­tuot­tei­den myynti sekä ruoka­tuot­tei­den valmistus. Työhön vaaditaan hygie­nia­passi. Annis­ke­lu­passi on eduksi.
Mikäli olet etsimämme henkilö, voit työsken­nellä molem­missa toimi­pai­koissa. Toimin­tamme alkaa kesäkuun alussa 2023.

Sinäkö se oot? Jos opintosi ovat jo pidem­mällä, Sinulla on mahdol­li­suus jo palkka­työ­hön.
Jos meije­ri­hom­mat tuntuu juuri Sinun työltäsi, soita Miialle.
Ja myymä­lä­ra­vin­tola asioista soita Kirsille. Ota yhteyttä!

Maito­Ka­re­lia Oy
Kirsi Muhonen: 045 140 3477
Miia Koukkunen: 050 340 1572