Työelä­mässä oppija nuori­so­tii­miin Nurmeksen Hyväri­lään

Hyvärilä on kuin pieni kylä luonnon keskellä. Täällä riittää tekemistä nuorille ja nuorten kanssa toimi­ville kaikkina vuode­nai­koina. Sijait­semme Pohjois-Karja­lassa, entisellä maati­lalla kauniin Pielisen rannalla. Hyvärilä on myös oiva paikka lomalle, liikun­nalle ja monen­lai­sille tapah­tu­mille.

Hyväri­lään haetaan työelä­mässä oppijaa nuori­so­tii­miin esim. eräopas tai nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaa. Jaksolla pääset pereh­ty­mään mm. leiri­kou­lu­jen ja ryhmien ohjaa­mi­seen sekä ohjel­ma­pal­ve­lu­jen toteut­ta­mi­seen.

Ota yhteyttä:
Hyvärilän Nuoriso- ja matkai­lu­kes­kus
Lomatie 12, Nurmes [email protected]
puh. 040 104 5960