Tag: nuoriso-ohjaaja

  • Työelä­mässä oppija nuori­so­tii­miin Nurmeksen Hyväri­lään

    Hyvärilä on kuin pieni kylä luonnon keskellä. Täällä riittää tekemistä nuorille ja nuorten kanssa toimi­ville kaikkina vuode­nai­koina. Sijait­semme Pohjois-Karja­lassa, entisellä maati­lalla kauniin Pielisen rannalla. Hyvärilä on myös oiva paikka lomalle, liikun­nalle ja monen­lai­sille tapah­tu­mille. Hyväri­lään haetaan työelä­mässä oppijaa nuori­so­tii­miin esim. eräopas tai nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaa. Jaksolla pääset pereh­ty­mään mm. leiri­kou­lu­jen ja ryhmien ohjaa­mi­seen sekä…