Tag: talotekniikka

  • Itä-Suomen Ilmalämpö etsii talotek­nii­kan opiske­li­jaa harjoit­te­luun

    Olemme lämpö­pump­pui­hin ja kylmä­tek­niik­kaan erikois­tu­nut yritys Kiteellä. Toimimme Kiteeltä käsin, mutta palve­lemme koko Pohjois-Karjalan alueella. Palve­lui­himme kuuluvat ilmaläm­pö­pump­pu­jen ja lämmi­tys­jär­jes­tel­mien asennuk­set ja huollot sekä kylmä­huo­nei­den korjauk­set ja asennuk­set. Etsimme nyt Riverian ilman­vaih­toa­sen­ta­jao­pis­ke­li­jaa harjoit­te­luun Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi sisäl­ty­vät mm. ilmaläm­pö­pump­pu­jen ja lämmi­tys­jär­jes­tel­mien asennuk­set ja huollot ohjaajan opastuk­sessa. Työteh­tä­vät vaativat perus­osaa­mista sähkö‑, LVI- ja kylmä­alalta. Meillä pääset kehit­tä­mään…

  • Talosäätö Oy:llä Kiteellä harjoit­te­lu­paikka talotek­nii­kan opiske­li­jalle

    Kitee­läi­nen Talosäätö Oy on Itä-Suomen alueella toimiva kiinteis­tö­jen tekniseen kunnos­sa­pi­toon (LVISA) suuntau­tu­nut yritys. Huollamme, korjaamme ja asennamme automaa­tio­lait­teita, sähkö­lait­teita, kameravalvonta‑, rikosil­moi­tus- ja kulun­val­von­ta­jär­jes­tel­miä. Huoleh­dimme sopimus­pe­rus­tei­sesti tekni­sestä kunnos­sa­pi­dosta. Teemme myös automaa­tiou­ra­koin­tia, ja toimimme Caverion- ja Ouman valvon­ta­lait­tei­den jälleen­myy­jänä. Henki­lö­kun­taamme kuuluu kahden yrittäjän lisäksi 6 työnte­ki­jää. Etsimme nyt talotek­nii­kan opiske­li­jaa harjoit­te­luun Harjoit­telu soveltuu sekä Riverian että Karelian…