Tag: ilmanvaihtoasentaja

  • Itä-Suomen Ilmalämpö etsii talotek­nii­kan opiske­li­jaa harjoit­te­luun

    Olemme lämpö­pump­pui­hin ja kylmä­tek­niik­kaan erikois­tu­nut yritys Kiteellä. Toimimme Kiteeltä käsin, mutta palve­lemme koko Pohjois-Karjalan alueella. Palve­lui­himme kuuluvat ilmaläm­pö­pump­pu­jen ja lämmi­tys­jär­jes­tel­mien asennuk­set ja huollot sekä kylmä­huo­nei­den korjauk­set ja asennuk­set. Etsimme nyt Riverian ilman­vaih­toa­sen­ta­jao­pis­ke­li­jaa harjoit­te­luun Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi sisäl­ty­vät mm. ilmaläm­pö­pump­pu­jen ja lämmi­tys­jär­jes­tel­mien asennuk­set ja huollot ohjaajan opastuk­sessa. Työteh­tä­vät vaativat perus­osaa­mista sähkö‑, LVI- ja kylmä­alalta. Meillä pääset kehit­tä­mään…