Tag: kesätyöpaikka

  • Yrittäjä! Lähde mukaan PESTUU-kiertu­eelle helmi­kuussa 2023

    Helmi­kuussa järjes­te­tään parin vuoden tauon jälkeen livenä maakun­nal­li­nen PESTUU-rekry­toin­ti­kier­tue. Myös Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke on kiertue­ta­pah­tu­missa mukana omalla esitte­ly­pis­teel­lään. Hankkeen esitte­ly­pis­teellä esitte­lemme mm. hankkeen kautta löyty­neitä harjoit­te­lu­paik­koja, projek­ti­työ- sekä muita työelä­mä­mah­dol­li­suuk­sia. Yrittä­jänä voit tulla Pestuille tarjoa­maan työtä, oppiso­pi­mus­paik­kaa, harjoit­te­lu­paik­kaa, kesätyötä tai muuten vaan tiedot­ta­maan yrityk­senne toimin­nasta. Voit lähteä mukaan hankkeen esitte­ly­pis­teelle tai varata oman esitte­ly­pis­teen.…

  • Osaajia-hanke mukana Pestuu-tapah­tu­missa helmi­kuussa 2022

    Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke on mukana näytteil­lea­set­ta­jana Pestuu-tapah­tu­missa helmi­kuussa 2022. Hankkeen esitte­ly­pis­teellä voi tutustua hanke­tii­miimme ja hankkeen kautta löydet­tyi­hin avoinna oleviin harjoit­te­lu­paik­koi­hin. Kutsumme yrittäjiä mukaan esitte­ly­pis­teil­lemme eri paikka­kun­nille. Yrittäjä, lähde mukaamme esitte­le­mään yrityk­sesi toimintaa, markki­noi­maan avoinna olevia harjoit­telu- ja kesätyö­paik­koja ja verkos­toi­tu­maan! Olemme mukana seuraa­villa kiertue­paik­ka­kun­nilla: Kiteellä ke 9.2.2022 klo 12.30–14.30, Riveria KiteeJoensuussa ke…