Tag: pohjois-karjala

  • Yrittäjä! Lähde mukaan PESTUU-kiertu­eelle helmi­kuussa 2023

    Helmi­kuussa järjes­te­tään parin vuoden tauon jälkeen livenä maakun­nal­li­nen PESTUU-rekry­toin­ti­kier­tue. Myös Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke on kiertue­ta­pah­tu­missa mukana omalla esitte­ly­pis­teel­lään. Hankkeen esitte­ly­pis­teellä esitte­lemme mm. hankkeen kautta löyty­neitä harjoit­te­lu­paik­koja, projek­ti­työ- sekä muita työelä­mä­mah­dol­li­suuk­sia. Yrittä­jänä voit tulla Pestuille tarjoa­maan työtä, oppiso­pi­mus­paik­kaa, harjoit­te­lu­paik­kaa, kesätyötä tai muuten vaan tiedot­ta­maan yrityk­senne toimin­nasta. Voit lähteä mukaan hankkeen esitte­ly­pis­teelle tai varata oman esitte­ly­pis­teen.…