Yrittäjä! Lähde mukaan PESTUU-kiertu­eelle helmi­kuussa 2023

Helmi­kuussa järjes­te­tään parin vuoden tauon jälkeen livenä maakun­nal­li­nen PESTUU-rekry­toin­ti­kier­tue.

Pestuu

Myös Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke on kiertue­ta­pah­tu­missa mukana omalla esitte­ly­pis­teel­lään. Hankkeen esitte­ly­pis­teellä esitte­lemme mm. hankkeen kautta löyty­neitä harjoit­te­lu­paik­koja, projek­ti­työ- sekä muita työelä­mä­mah­dol­li­suuk­sia.

Yrittä­jänä voit tulla Pestuille tarjoa­maan työtä, oppiso­pi­mus­paik­kaa, harjoit­te­lu­paik­kaa, kesätyötä tai muuten vaan tiedot­ta­maan yrityk­senne toimin­nasta. Voit lähteä mukaan hankkeen esitte­ly­pis­teelle tai varata oman esitte­ly­pis­teen. Näytteil­lea­set­ta­jana saat käyttöösi esitte­ly­pöy­dän ja sähköt. 

PESTUU-paikka­kun­nat 2023:

Kitee ke 8.2.2023 klo 12.30–14.30, Riveria Kitee
Outokumpu ma 13.2.2023 klo 13.30–15.30, Kummun koulu
Nurmes to 16.2.2023 klo 12.30–14.30, Riveria Nurmes
Joensuu ti 21.2.2023 klo 12–15, Joensuun Areena
Lieksa to 23.2.2023 klo 12.00–14.300, Brahea-kampus
Valtimon Metsä­Pes­tuu ke 5.4.2023 klo 12–14, etälä­he­tys

Ilmoit­taudu mukaan hankkeen pisteelle: Projek­ti­koor­di­naat­tori Jenni Kettunen [email protected], puh. 050 409 8536

Ilmoit­taudu mukaan näytteil­lea­set­ta­jaksi: https://www.lyyti.fi/reg/pestuu-2023