Osaajia-hanke mukana Pestuu-tapah­tu­missa helmi­kuussa 2022

Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke on mukana näytteil­lea­set­ta­jana Pestuu-tapah­tu­missa helmi­kuussa 2022.
Hankkeen esitte­ly­pis­teellä voi tutustua hanke­tii­miimme ja hankkeen kautta löydet­tyi­hin avoinna oleviin harjoit­te­lu­paik­koi­hin. Kutsumme yrittäjiä mukaan esitte­ly­pis­teil­lemme eri paikka­kun­nille.

Yrittäjä, lähde mukaamme esitte­le­mään yrityk­sesi toimintaa, markki­noi­maan avoinna olevia harjoit­telu- ja kesätyö­paik­koja ja verkos­toi­tu­maan!

Olemme mukana seuraa­villa kiertue­paik­ka­kun­nilla:

Kiteellä ke 9.2.2022 klo 12.30–14.30, Riveria Kitee
Joensuussa ke 16.2.2022 klo 12–15, Joensuun Areena
Nurmek­sessa to 17.2.2022 klo 12.30–14.30, Riveria Nurmes
Lieksassa ti 22.2.2022 klo 12.30–14.30, Brahea-kampus

Ilmoit­taudu mukaan tai kysy lisää:
projek­ti­koor­di­naat­tori Jenni Kettunen puh. 050 409 8536, [email protected]
projek­ti­pääl­likkö Tanja Rimpilä puh. 050 337 9287, [email protected]