Tag: rekrytapahtuma

  • Osaajia-hanke mukana Pestuu-tapah­tu­missa helmi­kuussa 2022

    Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke on mukana näytteil­lea­set­ta­jana Pestuu-tapah­tu­missa helmi­kuussa 2022. Hankkeen esitte­ly­pis­teellä voi tutustua hanke­tii­miimme ja hankkeen kautta löydet­tyi­hin avoinna oleviin harjoit­te­lu­paik­koi­hin. Kutsumme yrittäjiä mukaan esitte­ly­pis­teil­lemme eri paikka­kun­nille. Yrittäjä, lähde mukaamme esitte­le­mään yrityk­sesi toimintaa, markki­noi­maan avoinna olevia harjoit­telu- ja kesätyö­paik­koja ja verkos­toi­tu­maan! Olemme mukana seuraa­villa kiertue­paik­ka­kun­nilla: Kiteellä ke 9.2.2022 klo 12.30–14.30, Riveria KiteeJoensuussa ke…