Tag: taloushallinto

  • JIP Isännöinti etsii talous­hal­lin­non ja isännöin­nin harjoit­te­li­jaa Lieksan ja Juuan toimi­pis­teelle

    Joen Isännöintipalvelu/JIP Isännöinti on täyden palvelun isännöinti- ja kiinteis­tö­alan konsul­toin­tiy­ri­tys. Meillä on lähes 40 vakituista työnte­ki­jää kolmessa toimi­pis­teessä Joensuussa, Lieksassa ja Juuassa. Työteh­tä­viä löytyy isännöin­nin, teknisen isännöin­nin, talous­hal­lin­non, vuokraus­toi­min­nan ja asiakas­pal­ve­lun piiristä. Olemme kasvava ja kehittyvä yritys, joka tarvitsee jatku­vasti uutta osaamista rivei­hinsä. Etsimme nyt talous­hal­lin­non ja isännöin­nin traineeta Lieksan ja Juuan toimi­pis­teel­lemme. Meillä on…

  • Tilitoi­misto Framstek Oy Tuupo­vaa­rassa etsii harjoit­te­li­jaa

    Framstek Oy on kahden naisen tilitoi­misto, joka palvelee yrityksiä Joensuun, Ilomant­sin, Kiihte­lys­vaa­ran ja Tuupo­vaa­ran alueilla. Tarjoamme yrityk­sille ja taloyh­tiöille monipuo­li­sia kirjan­pi­don, palkan­las­ken­nan ja isännöin­nin palve­luita. Tilitoi­mis­tos­samme pääset mukaan oppimaan käytän­nössä talous­hal­lin­non tehtäviä, esim. tekemään myynti­las­ku­tusta, käsit­te­le­mään ostolas­kuja, laatimaan veroil­moi­tuk­sia, tilin­pää­tök­siä, raport­teja, sopimuk­sia ja viran­omai­sil­moi­tuk­sia oman harjoit­te­lusi tavoit­tei­den mukaan. Haemme harjoit­te­li­joita jousta­vasti, ja voit aloittaa meillä…