Tilitoi­misto Framstek Oy Tuupo­vaa­rassa etsii harjoit­te­li­jaa

Framstek Oy on kahden naisen tilitoi­misto, joka palvelee yrityksiä Joensuun, Ilomant­sin, Kiihte­lys­vaa­ran ja Tuupo­vaa­ran alueilla. Tarjoamme yrityk­sille ja taloyh­tiöille monipuo­li­sia kirjan­pi­don, palkan­las­ken­nan ja isännöin­nin palve­luita. Tilitoi­mis­tos­samme pääset mukaan oppimaan käytän­nössä talous­hal­lin­non tehtäviä, esim. tekemään myynti­las­ku­tusta, käsit­te­le­mään ostolas­kuja, laatimaan veroil­moi­tuk­sia, tilin­pää­tök­siä, raport­teja, sopimuk­sia ja viran­omai­sil­moi­tuk­sia oman harjoit­te­lusi tavoit­tei­den mukaan.

Haemme harjoit­te­li­joita jousta­vasti, ja voit aloittaa meillä vaikka heti. Voit olla merkonomi- tai trade­no­mio­pis­ke­lija. Toimis­tomme sijaitsee Tuupo­vaa­rassa. Tarvit­taessa voimme järjestää asunnon Tuupo­vaa­rasta harjoit­te­lusi ajaksi. Ohjel­mis­tomme Netvisor mahdol­lis­taa myös etätyös­ken­te­lyn ohjauk­sessa. 

Ota yhteyttä: Tiina Savinai­nen puh. 040 536 3233, [email protected]