Tag: sähköasentaja

  • Sähkö-/auto­maa­tio­alan opiske­li­jalle tarjolla harjoit­te­lu­paikka Kesälah­della

    Kesel Oy on monipuo­li­nen sähköalan yritys Kesälah­della. Teemme sähkö- ja automaa­tio­asen­nuk­sia, antenni- ja tieto­lii­ken­ne­verk­koja sekä sähkö­lai­te­kor­jausta. Meillä on 6 kokoai­kaista ja 2 osa-aikaista työnte­ki­jää. Etsimme nyt sähkö/automaatioasentajia harjoit­te­luun. Voit erikois­tua perus­säh­kö­asen­nuk­siin, automaa­tio­asen­nuk­siin tai televerk­koa­sen­nuk­siin oman osaami­sesi ja kiinnos­tuk­sesi mukaan. Teemme sähkö­asen­nuk­sia ja teolli­suus­puo­lella automaa­tio­asen­nuk­sia Kesälah­den, Uukunie­men, Kiteen ja Punka­har­jun alueella. Televerk­koa­sen­nus­koh­teet sijait­se­vat kauempana: näissä kohteissa…

  • Sähkö­asen­ta­jalle tarjolla harjoit­te­lu­paikka Amarda Oy:ssä Kiihte­lys­vaa­rassa

    Amarda Oy on sähköalan yritys, joka tekee sähkö- ja kodin­ko­nea­sen­nuk­sia sekä kylmä­ko­ne­huol­toja Ilomantsi-Tuupo­vaara-Kiihte­lys­vaara alueella sekä koko Pohjois-Karja­lassa. Toimi­paik­kamme sijaitsee Kiihte­lys­vaa­rassa 30 km päässä Joensuusta. Tänne pääset helposti omalla autolla tai bussilla. Matkat työkoh­tei­siin taittuvat työnan­ta­jan autolla. Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat mm. erilaiset asennus­työt, kodin­ko­nei­den korjaus ja ilmaläm­pö­pump­pu­jen asennus, oman osaami­sesi ja tavoit­tei­desi mukaan. Toivomme että sinulta…