Sähkö­asen­ta­jalle tarjolla harjoit­te­lu­paikka Amarda Oy:ssä Kiihte­lys­vaa­rassa

Amarda Oy on sähköalan yritys, joka tekee sähkö- ja kodin­ko­nea­sen­nuk­sia sekä kylmä­ko­ne­huol­toja Ilomantsi-Tuupo­vaara-Kiihte­lys­vaara alueella sekä koko Pohjois-Karja­lassa. Toimi­paik­kamme sijaitsee Kiihte­lys­vaa­rassa 30 km päässä Joensuusta. Tänne pääset helposti omalla autolla tai bussilla. Matkat työkoh­tei­siin taittuvat työnan­ta­jan autolla.

Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat mm. erilaiset asennus­työt, kodin­ko­nei­den korjaus ja ilmaläm­pö­pump­pu­jen asennus, oman osaami­sesi ja tavoit­tei­desi mukaan. Toivomme että sinulta löytyy jo jonkin verran perus­osaa­mista alalle, osa asennus­teh­tä­vistä on luvan­va­rai­sia.

Harjoit­te­lu­jakso on palkaton, mutta työetui­hisi kuuluvat ruokai­lu­mah­dol­li­suus, mukavat työka­ve­rit ja monipuo­li­set työteh­tä­vät.

Ota yhteyttä: Maarit Myller-Lepola, puh. 050 337 8854, [email protected]