Euronics Lieksa ja Nurmes etsii harjoit­te­li­joita kodin­ko­nei­den ja ICT-laittei­den huolto- ja asennus­töi­hin sekä myyntiin

Olemme kodin­ko­ne­kauppa ja tieto­tek­nii­kan huolto‑, asennus- ja myynti­liike. Meillä on myymälät Lieksassa ja Nurmek­sessa. Henki­lö­kun­taamme kuuluu viisi kokoai­kaista ja kaksi osa-aikaista työnte­ki­jää.

Etsimme nyt harjoit­te­li­joita myynnin ja asiakas­pal­ve­lun pariin, kodin­ko­nei­den kulje­tuk­siin ja asennuk­siin sekä ICT-laittei­den asennuk­siin ja huoltoi­hin. Etsin­nässä on 1–2 harjoit­te­li­jaa molempiin myymä­löi­hin. Aloittaa voit vaikka heti tai oman aikatau­lusi mukaan.

Toivomme, että sinulla olisi jo jonkin verran osaamista tuotteista, kassa­jär­jes­tel­män käytöstä, kodin­ko­nei­den asenta­mi­sesta ja lisäksi ajokortti olisi hyvä. Tieto­tek­nii­kan ja puheli­mien huollossa/asennuksessa Windows 10, Android- ja IOS-järjes­tel­mien tuntemus sekä kokemus tietojen siirrosta eri järjes­tel­mien välillä on hyödyksi. Huolto­puo­lella tehtäviin kuuluu mm. kompo­nent­tien vaihto tieto­ko­nei­siin (pöytä­ko­neet ja kannet­ta­vat).

Harjoit­telu on palka­tonta, mutta päteville tyypeille on tarjolla harjoit­te­lun jälkeen lomituk­sia ym. palkal­li­sia töitä. Työpäivät arkisin 9.30–17 ja lauan­tai­sin 9.30–14. Ruokailla voit omatoi­mi­sesti yrityksen tiloissa tai ulkopuo­lella.

Olemme leppoisa ja ammat­ti­tai­toi­nen työyh­teisö ja meillä on tarjolla todella monipuo­li­set työteh­tä­vät.

Liity osaavaan joukkoomme ja ota yhteyttä jo tänään!

Euronics Lieksa, Lieksan Konepörssi Oy: puh. 044 742 2179, [email protected]
Euronics Nurmes: puh. 044 722 1777, [email protected]