Tag: palkanlaskenta

  • Ilomant­sin Yritys­pal­ve­lut etsii merkonomia/tradenomia harjoit­te­luun

    Ilomant­sin Yritys­pal­ve­lut on vuonna 2005 perus­tettu tilitoi­misto. Yrityksen henki­lös­töön kuuluu yrittäjän lisäksi kaksi kokoai­kaista työnte­ki­jää ja palve­lui­himme kuuluvat palkan­las­kenta, kirjan­pito, tilin­pää­tök­set ja veroil­moi­tuk­set. Etsimme liike­ta­lou­den opiske­li­jaa harjoit­te­luun. Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat palkan­las­ken­nan, lasku­tuk­sen ja kirjan­pi­don monipuo­li­set tehtävät. Palkan­las­ken­nan tehtäviin kuuluvat mm. kuukausi­palk­ko­jen ja tunti­palk­ko­jen laskenta, eri TES:ien tulkinta ja rekisteri-ilmoi­tuk­set. Kirjan­pi­don tehtäviin lukeu­tu­vat mm. tietojen tallennus,…