Tag: kierrätys

  • Tarjolla eri alojen työelä­mäs­sä­op­pi­mis­paik­koja Kiteellä!

    Goodwill Kitee on Honka­lampi-Säätiön kierrä­tys­myy­mälä Kiteellä. Goodwill on voittoa tavoit­te­le­ma­ton kierrä­tys­myy­mälä, jonka tuotoilla valmen­ne­taan, kuntou­te­taan ja työllis­te­tään paikal­li­sesti – myös heitä, joille työllis­ty­mi­nen olisi muutoin haastavaa. Meillä on tarjolla monipuo­li­sia työteh­tä­viä Riverian eri aloille, mm. liike­ta­lou­den, markki­noin­nin, tekstii­lia­lan, logis­tii­kan ja puhtaa­na­pi­toa­lan opiske­li­jalle! Lajittelu, hinnoit­telu, hyllytys Asiakas­pal­velu ja kassatyö Somis­ta­mi­nen, entisöinti, ”tuunaus”, ompelu Logis­tiikka – kulje­tus­pal­ve­lut,…