Categories
Blogit

Tuudon kautta harjoitteluun historialliseen kartanoravintolaan Kiteen Koivikolle

Annin Kartano tarjoaa arkisin lounasta noutopöydästä sekä pitopalvelua Koivikon Kievarilla.

Osaajia-hankkeessa mahdollistetaan opiskelijoiden ja yrittäjien kohtaaminen sekä helpotetaan työharjoittelu- ja työelämässä oppimisen paikkojen löytämisessä. Yksi apuvälineistä on Karelia-ammattikorkeakoulussa alkuvuodesta 2022 käyttöön otettu sähköinen työ- ja harjoittelupaikkasovellus Tuudo, jossa työnantajat voivat tarjota korkeakouluopiskelijoille työharjoittelupaikkoja, opinnäytetöitä sekä sesonkiluonteista tai vakituista työtä.

Blogisarjassamme esitellään hankkeen kautta käynnistyneitä harjoitteluja ja työelämässä oppimisia. Tässä artikkelissa tutustutaan Karelian restonomiopiskelija Ville Salmisen harjoittelutarinaan Annin Kartanossa Kiteellä.

Annin Kartano on vastannut keväästä alkaen historiallisessa Koivikon kartanorakennuksessa sijaitsevan lounasravintolan toiminnasta Kiteen Koivikolla. Kartanoravintolan lisäksi Annin Kartanolla on omat ravintola- ja juhlatilat Tolosenmäessä entisellä Muljulan kyläkoululla. Yritys pitää yllä myös 3 km:n päässä Koivikolta sijaitsevaa vuokrasauna Lastua yhdessä Lakeland Karelian kanssa. Lastulla on sauna- ja kokoustilat ja sinne on tilattavissa pitopalvelu.

Koivikon alueella toimii yhteistyössä lukuisia yrityksiä.  Lähde: kiteenkoivikko.fi

Koivikolla toimii matkailu- ja ravitsemisalan yritysten yhteenliittymä, joka tarjoaa mm. majoitus-, ravintola-, kauppa- ja ohjelmapalveluita. Annin Kartanon pyörittämän ravintolan lisäksi alueella toimii majoitusyritys, oman tilan tuotteita, jäätelöä ja paikallisia käsitöitä myyvä maalaispuoti, oman tilan maidosta luomujäätelöä valmistava jäätelötehdas, navetta, ratsutalli ja puutarha.

Harjoittelussa pääsee tekemään kaikkea

Karelia-ammattikorkeakoulun restonomiopiskelija Ville Salminen suoritti kesän aikana opintoihinsa kuuluvan syventävän harjoittelun Annin Kartanossa. Kävimme tapaamassa opiskelijaa sekä harjoittelun ohjannutta Jarkko Laasosta heinäkuun lopussa.

Ville kertoo, että on päässyt harjoittelujaksonsa aikana tekemään monipuolisesti matkailu- ja ravitsemisalan työtehtäviä.

Harjoittelun alussa osallistuin ruokien valmistukseen Annin Kartanon tiloissa Tolosenmäessä. Tehtäviini kuului ruokien valmistus ja kuljettaminen Koivikon Kievarille ja muihin toimipisteisiin. Työpäivät ovat olleet pääsääntöisesti klo 9-17 välillä. Nyt loppuharjoittelun ajan olen työskennellyt täällä Koivikolla, jossa tarjoilemme lounasta aamupäivästä iltapäivään Koivikon Kievarilla. Huolehdin mm. siitä, että linjasto on kunnossa ja että ruokaa riittää, Ville kertoo.

Harjoitteluun on sisältynyt ruokapuolen lisäksi myös kassatyöskentelyä, turistien neuvontaa ja somemarkkinointia.

Olen päässyt palvelemaan niin kansainvälisiä asiakkaita kuin paikkakuntalaisia sekä Etelä-Suomen matkalaisia. Kesän aikana Koivikolla on ollut harjoittelijoita Ranskasta asti. Olen ollut mukana myös ruokalistojen suunnittelussa. Listat suunnitellaan aina raaka-ainetilanteen mukaan, lounaslista suunnitellaan Canvalla ja tulostetaan esille ja jaetaan somekanaviin, Ville kertoo.

Ville Salminen on päässyt tekemään monipuolisia työtehtäviä harjoittelunsa aikana.

Harjoittelua ohjanneen Jarkko Laasosen mukaan Ville on ollut tervetullut apu kesän vilkkaaseen sesonkiin. Ville saa häneltä pelkästään kehuja.

Harjoittelu on sujunut hyvin, Ville on ottautunut hyvin tehtäviinsä, kuunnellut ohjeita, esittää omia mielipiteitä, ja on kaiken kaikkiaan oppivainen. Hän on selkeästi kehittynyt tehtävissään, oppinut harjoittelun aikana työhön liittyviä asioita ja ottanut itse vastuuta. Asiakaspalvelun Ville hoitaa todella hyvin, Jarkko kiittelee.

Kesän aikana on tullut eteen haastavia tilanteita, joihin ei ennakkoon voinut varautua. Niistäkin on selvitty kunnialla. ”Tässä pitää olla omilla jaloillaan seisova, että pärjää”, Jarkko tuumaa.

Matkailuyrityksessä toiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi

Lounasravintolatoiminta Koivikon Kievarilla on osoittautunut hyväksi päätökseksi.

Meidän toiminta Koivikolla alkaa vakiintumaan ja olemme saaneet hyvin vakioasiakkaita. Ensi kesälle voisi olla tarvetta työntekijälle. Tästä on hyvä jatkaa. Ville kehittelee parhaillaan opinnäytetyön aihetta meille, meillä on ollut puhetta esimerkiksi kesäajan toiminnan kartoituksesta ja kehittämisestä. Toimintoja kehitetään pikkuhiljaa, liikkeelle on lähdetty siitä, mitä pystytään tekemään. Kaikkea ei voi tehdä kerralla valmiiksi, Jarkko toteaa.

Toiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi ja asiakkaita on kuunneltava.

Asiakkaista on pidettävä hyvää huolta, täällä ollaan erittäin laatu- ja hintatietoisia. Kuutostiellä on paljon ohikulkevaa liikennevirtaa, mutta haaste onkin, miten asiakas saadaan pysähtymään, Jarkko pohtii. Etenkin järkevien aukioloaikojen suunnittelu ja niistä tiedottaminen on iso haaste.

Matkailualalla paljon puhuttu työvoiman saatavuusongelma tuntuu myös Koivikolla.

Työntekijät alkavat olla vähän kiven alla. Meidän omat luottohenkilöt alkavat ikääntyä ja uudistumisen tarvetta alkaa olla. Hanke on ollut isona apuna tässä. Oli todella hyvä, että sain konkreettista apua hakuprosessissa ja rekrytoinnissa, Jarkko kiittelee.

Avulla Jarkko viittaa Osaajia-hankkeessa yrityksille tarjottavaan työpaikkaohjaajakoulutukseen sekä opastukseen oppilaitosten sähköisissä järjestelmissä RiveriaRekryssä ja Karelian Tuudossa. Järjestelmien käyttöön opastetaan tarpeen mukaan paikan päällä yhdessä tehden.

Lähitulevaisuuden suunnitelmista Jarkko mainitsee noutopöytälounaan, jota on tarkoitus pitää jouluun asti, sitten talvikaudeksi hiljenee.

Harjoittelijoita otamme jatkossakin mielellään. Harjoittelijalta tulee aina ulkopuolinen näkökulma omaan toimintaan, Jarkko Laasonen vinkkaa.

Parasta on asiakkailta saatu positiivinen palaute

Ville Salmisella on jo aiempaa työkokemusta ravitsemisalalla työskentelystä.

Olen suorittanut Riveria ammattiopistossa ravitsemispalvelujen perustutkinnon ja minulla on kokemusta ravitsemispalveluista. Olin mm. hankkeessa Joensuun Martoilla Joensuussa. Tämä on viimeinen harjoitteluni ennen valmistumista.

Harjoitteluun Ville on kulkenut omalla autolla Tohmajärveltä käsin. Majoittuminen Annin Kartanolla olisi ollut mahdollista, mutta koska matka on niin lyhyt, kulkeminen kotoa käsin on onnistunut hyvin.

Harjoittelupaikka löytyi Karelia ammattikorkeakoulun alkuvuodesta käyttöön otetusta sähköisestä työ- ja harjoittelupaikkasovelluksesta Tuudosta.

Kävin aiemmin haastattelussa myös toisessa lähialueen yrityksessä, mutta se ei ollut ihan sellainen, mitä etsin.

Harjoittelun sisällön lisäksi sijainnilla oli vaikutusta harjoittelupaikan valintaan.

Omasta mielestäni Koivikon sijainti on yllättävän hyvä: 30 kilometrin työmatka on helpottanut arkea, kun ei tarvitse Joensuuhun asti ajaa. Alue on minulle ennestään tuttua, koska olen alun perin Tohmajärveltä kotoisin.

Ville kannustaa etsimään harjoittelupaikkaa hyvissä ajoin. Varaamalla riittävän ajan harjoittelupaikan etsimiseen ehtii rauhassa olla yhteydessä työnantajaan ja suunnitella ja sopia työnantajan kanssa harjoitteluun liittyvistä omaa oppimista tukevista tehtävistä.

Valmistumisensa jälkeen Ville haluaisi jatkaa matkailualan työtehtävissä:

Jos mahdollista, opinnäytetyön teen Annin Kartanolle, täällä riittää mielenkiintoisia aiheita. Tavoitteena on päästä työelämään omalle alalle, eli matkailun pariin. Mielellään jäisin Keski-Karjalan alueelle, Ville suunnittelee.

Kiitos Jarkolle ja Villelle haastattelusta! Lisää harjoittelutarinoita voit lukea Osaajia harvaan asutulle alueelle -hankkeen blogeista.

Teksti ja kuvat: Jenni Kettunen, projektikoordinaattori, Karelia-ammattikorkeakoulu