Tag: työyhteisön kehittäminen

  • Kotisai­raan­hoi­to­pal­ve­lut Sa-Tu Väisänen Oy etsii opinnäy­te­työn tekijää sotea­lalta

    Olemme nurmes­lai­nen yksityi­nen kotipal­ve­luita tuottava yritys. Tarjoamme kotihoi­to­pal­ve­lua ympäri­vuo­ro­kau­ti­sesti – ihmiseltä ihmiselle, tervey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten tarjoa­mana luotet­ta­vasti, korkealla ammat­ti­tai­dolla. Etsimme nyt opinnäy­te­työn tekijää Tehtä­vä­näsi on työyh­tei­sön kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man laati­mi­nen. Kyseessä on lakisää­tei­nen dokumentti, joka perustuu yritysten yt-lakiin, joka astuu voimaan vuoden 2023 alusta. Työyh­tei­sön kehit­tä­mis­suun­ni­telma koskee kaikkia yrityksiä, joissa on yli 20 työnte­ki­jää. Kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mamme keskeisiä osa-alueita tulevat…