Tag: päivittäistavarakauppa

  • Työelä­mässä oppimaan K‑Market Kermaan

    Terve­tu­loa työelä­mässä oppimis­jak­solle K‑Market Kermaan Heinä­ve­delle! Meillä pääset tutus­tu­maan monipuo­li­siin päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan työteh­tä­viin. Pereh­dy­tämme sinut eri tehtäviin riippuen oppimis­jak­son tavoit­teista. Oppimis­jak­son sujuessa hyvin yrityk­semme tarjoaa sinulle mahdol­li­suu­den työllis­tyä esim. opiskelun ohessa kesätöi­hin tai valmis­tu­mi­sen jälkeen palkka­työ­hön. Ota yhteyttä: Mika Karhapää puh. 040 575 7876

  • Merkonomi, lähde työelä­mässä oppimaan K‑Citymarket Lieksaan!

    Terve­tu­loa työelä­mässä oppimis­jak­solle Lieksan K‑Citymarketiin! Meillä pääset tutus­tu­maan monipuo­li­siin päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan työteh­tä­viin. Voit työsken­nellä palve­lu­lin­jas­tolla, keittiön puolella, paisto­pis­teessä, kahvion asiakas­pal­ve­lussa sekä normaa­leilla päivit­täis­ta­va­rao­sas­toilla. Jokai­sella osastolla on oma osasto­vas­taa­vansa, joten joka osastolla sinulla on oma ohjaaja. Meillä voit siis keskittyä työelä­mässä oppimis­jak­solla yhteen osa-alueeseen kerral­laan tai halutes­sasi hankkia laajemman kuvan koko päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan työken­tästä. Ota yhteyttä, niin jutellaan…