Työelä­mässä oppimaan K‑Market Kermaan

Terve­tu­loa työelä­mässä oppimis­jak­solle K‑Market Kermaan Heinä­ve­delle!

Meillä pääset tutus­tu­maan monipuo­li­siin päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan työteh­tä­viin. Pereh­dy­tämme sinut eri tehtäviin riippuen oppimis­jak­son tavoit­teista. Oppimis­jak­son sujuessa hyvin yrityk­semme tarjoaa sinulle mahdol­li­suu­den työllis­tyä esim. opiskelun ohessa kesätöi­hin tai valmis­tu­mi­sen jälkeen palkka­työ­hön.

Ota yhteyttä:

Mika Karhapää

puh. 040 575 7876