Työelä­mässä oppimaan: K‑Market Citykumpu ja K‑Market Alavin­katu Outokum­mussa

Terve­tu­loa työelä­mässä oppimisen jaksolle K‑Market Citykum­puun ja K‑Market Alavin­ka­tuun!
Meillä pääset tutus­tu­maan monipuo­li­siin päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan työteh­tä­viin. Pereh­dy­tämme sinut eri tehtäviin riippuen oppimis­jak­son tavoit­teista.
Oppimis­jak­son sujuessa hyvin, yrityk­semme tarjoaa sinulle mahdol­li­suu­den työllis­tyä esim. opiske­lu­jen ohella kesätöi­hin tai valmis­tu­mi­sen jälkeen palkka­työ­hön.

Ota yhteyttä:
Jonna ja Sami Vartiai­nen
jonna.vartiainen@k‑market.com