Opiske­lija: tule mukaan kilpai­le­maan rahapal­kin­noista! Nurmeksen Innocamp23

Pidätkö ideoin­nista, tiimi­työs­ken­te­lystä ja uuden oppimi­sesta? Karelia-amk:n ja Riverian opiske­li­jat voivat nyt hakea 5.–6.10 järjes­tet­tä­vään innovaa­tio­ta­pah­tu­maan eli hackat­ho­niin.

Voit olla minkä tahansa alan opiske­lija, sillä muodos­tamme valituista henki­löistä monia­lai­sia tiimejä. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta vastaa­vista tapah­tu­mista, vaan toivomme sinun oppivan tapah­tu­massa myös uutta.

Voitta­ja­jouk­kuei­den kesken jaetaan yli tuhannen euron arvoinen rahapotti. Lisäksi karelian opiske­li­joille on tarjolla kaksi opinto­pis­tettä.

Työsken­te­lyn ja ideoinnin kohteena ovat Nurmeksen alueen matkailun kehit­tä­mi­nen ja minihaas­teina yritys­koh­tai­set haaste­teh­tä­vät.

Parhaat, rohkeim­mat, toteut­ta­mis­kel­poi­sim­mat tai muuten vain mahta­vim­mat ideat kehit­tä­neet tiimit siis palkitaan. Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke järjestää maksutta kyydit Outokum­musta ja Joensuusta, sekä ruokailut ja majoi­tuk­sen Nurmeksen Hyväri­lässä. Tätä syksyn parasta reissua ei kannata missata!

Ilmoit­taudu mukaan tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/650773730D35DB7E

Innocamp23 – Nurmes Ohjelma

Torstai 5.10.2023 

7:30 yhteis­kyyti Outokum­musta (Riveria, Lammen­katu 18)

8.30 yhteis­kyyti Joensuusta (Karelia amk, Tikka­rinne 9)

10:15–11:15 vierailu Bomballa 

12.00–13.00 lounas Hyväri­lässä / sisään­kir­jau­tu­mi­nen 

13.00 tilaisuus alkaa / innovoin­tia 

17.00 päiväl­li­nen 

19.30 sauno­mista & illan­viet­toa  

Perjantai 6.10.2023 

7.30–8.45 aamiainen tarjolla 

8.45 tilaisuus jatkuu / innovoin­tia 

11.15–12.00 lounas 

12.00 ideoiden esittely 

13.45–14.30 kahvit & verkos­toi­tu­mista 

14.30 voittajan julkistus, palkin­to­jen­jako 

15.00—16.00 paluu Joensuu­hun 

LISÄTIETOJA:  

RIIKKA RÄSÄNEN, KARELIA-AMK 050 339 5357, [email protected] 

MERJA KARVINEN, RIVERIA, 050 530 2790 [email protected] 

TARJA RUUSKA, RIVERIA, 050 530 2846 [email protected] 

YHTEISTYÖSSÄ:

PIKES, Valtimo Compo­nents, Ylä-Karjala, Hyvärilä, PKO Bomba