Nurmeksen Valma­kau­passa tarjolla työelä­mäs­sä­op­pi­mis­paikka liike­ta­lou­den opiske­li­jalle!

Osuus­kunta Maito­suo­men Valma­kau­pat


Maito­suo­men 11 Valma­kaup­paa palvelee omista­jay­rit­tä­jiensä lisäksi myös kulut­ta­jia. Maidon­tuo­tan­non tarvik­kei­den lisäksi Valma­kau­poista saa mm. elintar­vik­keita, pakas­teita, kotita­louk­sien pesuai­neita, suojain­tuot­teita jne.
Valma­kaup­po­jen valikoi­missa on myös Valion tuotteita. Osa tuotteista on saata­villa tilauk­sesta myyntie­rit­täin. Pakaste-elintar­vik­keita on saata­villa myös isommissa pakkauk­sissa.

Nurmeksen Valma­kau­passa on nyt tarjolla työelä­mässä oppimis­paikka liike­ta­lou­den opiske­li­jalle.

Kysy lisää ja sovi tapaa­mi­nen Pasin kanssa!

Lisätie­toja:
Pasi Kalilai­nen
puh. 050 3980 418
Poroky­län­katu 27, Nurmes [email protected]