Männik­kö­län Pirtti Nurmek­sessa etsii kokkia tai ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­li­jaa työelä­mässä oppimaan

Männik­kö­län Pirtti on rauhal­li­nen juhla- ja kokous­paikka karja­lai­sine pitopal­ve­lui­neen. Meillä voi myös majoittua puuläm­mit­tei­sellä saunalla varus­te­tussa pihamö­kis­sämme. Järjes­tämme myös kursseja ja hiljai­suu­den retriit­tejä. Majata­losta majata­loon ‑retket ovat osa aktivi­teet­te­jamme. Hiihto­ret­ket, yrtti­ret­ket ja hiljai­suu­den hetket tarjoavat tilai­suu­den nauttia ympäröi­västä luonnosta eri vuode­nai­koina. Tarjon­nas­tamme löytyy myös pitopal­ve­lua.
Männik­kö­län Pirtti on maankuulu karja­lai­sen ruoka­pe­rin­teen piira­kois­taan.

Etsimme nyt joukkoomme
kokkia tai ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­li­jaa
työelä­mässä oppimaan.

Kokkina tehtä­viisi kuuluvat mm. monipuo­li­set keittiössä tapah­tu­vat työteh­tä­vät sekä tilaus­lei­po­mi­nen. Vaati­muk­sena hygie­nia­passi. Plussana katsomme sometus­osaa­mi­sen, jota voit tehdä yrityk­ses­tämme.
Tule viettä­mään kanssamme elämäsi kesä Pielisen rannalla luonnon keskellä!

Ota yhteyttä:
Ritva Rytty­läi­nen
puh. 0400 889845
[email protected]