Tag: kuljetusala

  • TKL Kuljetus Lieksassa etsii raskaan kaluston asentajaa ja kuorma-auton kuljet­ta­jaa

    TKL Kuljetus Oy on perhey­ri­tys, joka tarjoaa täyden palvelun jätehuol­toa, kulje­tus­pal­ve­luita, nosto­pal­ve­luita ja maanra­ken­nus­töitä Lieksassa. Haemme meidän nuorek­kaa­seen tiimiimme:Raskaan kaluston asentajaa, huolto- ja korjaus­töi­hin. Kalusto sisältää kuorma-autot, työkoneet ja nosturit. Kokoai­kai­nen työ Kuorma-auton­kul­jet­ta­jaa, hyöty­ai­nei­den keräyk­seen. Ammat­ti­pä­te­vyy­det tulisi olla suori­tettu Talon tavoille sinut tullaan pereh­dyt­tä­mään Ota yhteyttä:Timo Lehikoi­nen 040–7457543Kimmo Lehikoi­nen 0400–744088

  • Metsä­kiito Oy hakee harjoit­te­li­jaa puutavara-auton kuljet­ta­jan tehtäviin

    Metsä­kiito on puuta­va­ran kulje­tuk­seen erikois­tu­nut yritys, jolla on tällä hetkellä 10 vakituista kuljet­ta­jaa. Puuta­va­ran kuljet­ta­mi­sen lisäksi kuskien työteh­tä­viin kuuluvat korjauk­set ja huollot, asema­las­tauk­set ja puuta­va­ran­kä­sit­te­lyt sekä talvella lumenau­rauk­set. Haemme nyt harjoit­te­li­jaa puuta­va­ra­puo­lelle Jos kiinnos­tut alasta ja viihdyt joukos­samme, tehtä­vän­ku­vaa on mahdol­lista laajentaa puuta­va­raan­kul­je­tuk­sen lisäksi vaati­vam­piin tehtäviin. Tässä työssä asenne ja oma-aloit­tei­suus ratkai­se­vat, erityisiä pätevyys­vaa­ti­muk­sia meillä…