Metsä­kiito Oy hakee harjoit­te­li­jaa puutavara-auton kuljet­ta­jan tehtäviin

Metsä­kiito on puuta­va­ran kulje­tuk­seen erikois­tu­nut yritys, jolla on tällä hetkellä 10 vakituista kuljet­ta­jaa. Puuta­va­ran kuljet­ta­mi­sen lisäksi kuskien työteh­tä­viin kuuluvat korjauk­set ja huollot, asema­las­tauk­set ja puuta­va­ran­kä­sit­te­lyt sekä talvella lumenau­rauk­set.

Haemme nyt harjoit­te­li­jaa puuta­va­ra­puo­lelle

Jos kiinnos­tut alasta ja viihdyt joukos­samme, tehtä­vän­ku­vaa on mahdol­lista laajentaa puuta­va­raan­kul­je­tuk­sen lisäksi vaati­vam­piin tehtäviin. Tässä työssä asenne ja oma-aloit­tei­suus ratkai­se­vat, erityisiä pätevyys­vaa­ti­muk­sia meillä ei ole.


Toivomme, että voit aloittaa harjoit­te­lun keväällä. Tarjoamme sinulle ruuat ja työvaat­teet harjoit­te­lun aikana, ja voimme avustaa tarvit­taessa myös kulke­mi­sessa. Työpäivät ovat 8–10 tunnin pituisia.


Ota yhteyttä: Tommi Pesonen puh. 0400379922, [email protected]