Tag: koulutus

  • Tulossa työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tusta Joensuussa

    Yrittäjä! Onko yrityk­seesi tulossa harjoit­te­lija tai työssä­op­pija?Kaipaatko lisätie­toa, mitä harjoit­telu työnan­ta­jalta vaatii? Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tus — onnis­tu­nut ohjaus oppimisen tukena Järjes­tämme täsmä­kou­lu­tusta maakunnan yrityk­sille! Aika: Voit osallis­tua johonkin näistä vaihtoeh­doista (koulu­tuk­set klo 12.00–16.00) 29.3.2022 / 31.3.2022 / 28.4.2022 / 12.5.2022 Paikka: Niskalan yksikkö, Riveria Niskakatu 17, Joensuu. Mahdol­li­suus osallis­tua myös Teamsin kautta maakun­nasta. Ilmoit­tau­tu­mi­set: https://link.webropolsurveys.com/S/E44677C1BC8DD593 Koulu­tuk­sissa keskus­tel­laan työpai­kalla…