Tag: ilomantsi'

  • Hotelli Pogostan Hovissa palvel­laan matkai­li­joita omalla persoo­nalla

    Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkojen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Karelia-amk:n neljännen vuoden resto­no­mio­pis­ke­lija Milla Turpiai­nen aloitti opintoi­hinsa kuuluvan syven­tä­vän harjoit­te­lun Ilomant­sissa Hotelli Pogostan Hovissa kesäkuun alussa. Kävimme terveh­ti­mässä yrittäjä Arja Heimosta ja Millaa paikan päällä heinä­kuussa. Harjoit­te­luun on sisäl­ty­nyt…