JA Kone Oy etsii liike­ta­lou­den ja autoalan opiske­li­joita työelä­mässä oppimaan

JA Kone Oy on ajoneuvo- ja pienko­ne­kor­jauk­seen erikois­tu­nut lieksa­lai­nen yritys. Meiltä löytyy myös varao­sa­myy­mälä ja pesupal­ve­lut. Olemme osa kotimaista Autoasi-ketjua.

Tarjoamme työssä­op­pi­mis­jak­soja autoalan ja liike­ta­lou­den opiske­li­joille.

Meillä on tarjolla monipuo­li­sia työteh­tä­viä, mm:

• mootto­ria­jo­neu­vo­jen korjausta
• varao­sa­myyn­tiä
• varas­ton­hal­lin­taa
• myymälän ylläpitoa

Voit tulla meille työssä­op­pi­maan jousta­vasti koska vain. Ota yhteyttä:

Amal Touil
[email protected]
puh. 040 4875 424
JA Kone Oy, Rauta­tien­katu 5, Lieksa