Categories
Blogit

Ilonakodissa työelämässä oppimisen keskiössä toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämiseksi

Osaajia-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoiden ja yrittäjien kohtaaminen sekä helpottaa työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen löytämisessä. Blogisarjassamme esitellään ensimmäisiä hankkeen kautta käynnistyneitä harjoitteluja ja työelämässä oppimisia.

Helmikuussa Ilonakodissa käynnistyneessä Riverian media-alan ja kuvallisen ilmaisun opiskelija Niina Kokon työelämässä oppimisessa keskityttiin hyvinvoinnin edistämiseen mm. taiteen keinoin. Työelämässä oppiminen kuului osaksi sotepuolen opintoja ”Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämiseksi”.

Niinan työelämässä oppiminen sai hienosti näkyvyyttä kevään aikana myös paikallismediassa, kun Pogostan Sanomat vieraili Ilonakodilla Niinan ideoiman seinämaalauksen avajaisissa (Nevalainen 2022). Jututimme työelämässä oppimisjakson päätyttyä huhtikuussa Niina Kokkoa ja hänen ohjaajanaan toiminutta Riitta Laaksoa.

Ilonakodissa on tarjolla harjoittelupaikkoja myös luovien alojen toimijoille

Psykiatrista kuntoutusta ja asumis- ja tukipalveluja tarjoava Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona, tuttavallisemmin Ilonakoti sijaitsee Ilomantsin taajamassa. Yrityksen toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta hoivaa ja kuntoutusta sekä mielekästä arkea ja kodinomaiset puitteet asukkailleen. Ilonakodissa jokainen kuntoutuja ja työntekijä ovat tärkeä osa Ilonakodin yhteisöä. (Kettunen 2021)

Ilonakodissa on ollut vuosien mittaan harjoittelussa lukuisia opiskelijoita. Osaajia-hankkeen kautta on tarjottu harjoittelu- ja työelämässä oppimismahdollisuuksia lähihoitaja-, sairaanhoitaja-, sosionomi- sekä luovien alojen artesaaniopiskelijoille (Kettunen 2021).

Riverian Niina Kokko kuuli alkuvuodesta opinto-ohjaajaltaan Ilonakodin paikasta ja kiinnostui mahdollisuudesta päästä vetämään toiminnallisia aamu- ja iltapäiväryhmiä ja aktivoimaan asukkaita.

Ennen työelämässä oppimisen käynnistymistä Niinalla oli TEAMS-palaveri Ilonakodin kanssa. Tämän jälkeen Niina lähti suunnittelemaan kulkemista ja majoitusta työelämässä oppimisen ajaksi. Päivittäisen työmatkan sijaan Niina majoittui työelämässä oppimisensa ajan Ilomantsissa. Viikonloppuisin hän matkusti kuitenkin kotiin.

Ilonakodissa tapaamassa Riitta Laaksoa.

Työelämässä oppimassa

Niina Kokon toiminnallinen työelämässä oppiminen käynnistyi helmikuussa. Ensimmäisellä viikolla Niina pääsi käytännön työn kautta työpaikkaohjaaja Riitan mukana tutustumaan kaikkiin hoiva-avustajan ja ryhmäohjaajan tehtäviin. Näitä olivat mm. kotikäynnit, siivoukset ja asukkaiden arkirutiineissa auttaminen sekä ryhmätoiminnan toteuttaminen asukkaille sekä päivätoimintaan osallistujille. Ilonakodin ryhmätoimintaan kuului mm. ulkoilua, yhteislauluja sekä taidepuolen ryhmänohjausta. Niinan työpäivät olivat kahdeksasta neljään.

Ensimmäisen viikon jälkeen toiminta jatkui ja Niina pääsi myös itse ohjaamaan ryhmiä, ensin ohjaaja Riitan kanssa ja tämän jälkeen itsekin. Omia ryhmäohjauksia varten Niina suunnitteli ja ideoi yhdessä Riitan kanssa taiteellisia ryhmätehtäviä. Niinan työelämässä oppimisen aikana taidetta tehtiin useilla eri tavoilla mm. akvarellitöinä, pikapiirroksina ja seinämaalauksena (Nevalainen 2022). 

Niinan työelämässä oppimisen aikana toteutettuja pikapiirroksia elävästä mallista (Kokko 2022).

Yksi isoimpia aikaansaannoksia Niinan työelämässä oppimisen aikana oli Ilonakodissa saunakäytävälle yhdessä asiakkaiden kanssa toteutettu seinämaalaus. Idea sai alkunsa, kun ohjaaja Riitta esitteli Niinalle tyhjän käytävän, johon oli maalattu puita. Niina sai idean järvimaisemasta, jota lähdettiin yhdessä asiakkaiden kanssa suunnittelemaan. Esille nousseista ideoista valittiin tämän jälkeen järvimaisemaan lisättäviä osioita ja toteutus käynnistyi. Teoksen valmistuttua talossa pidettiin vielä äänestys teoksen nimestä.

Järvimaiseman maalausta Ilonakodissa (Kokko 2022).
Valmis järvimaisema (Kokko 2022).

Työelämässä oppimisesta vahvistusta omille ajatuksille

Niina kertoo pohtineensa ennen työelämässä oppimista omalla kohdallaan yrittäjyyttä sekä ryhmänohjausta. Niinalle työelämässä oppiminen tarjosi mahdollisuuden päästä kokeilemaan, olisiko hänestä siihen. Myös aiemman opitun soveltaminen työelämässä oppimisen aikana oli palkitsevaa. Aiemmin parturi-kampaajana toiminut Niina tarjosi asukkaille myös hiustenleikkausta. Kampaajan roolissa hän pääsi helposti jututtamaan asukkaita ja saatu palaute rohkaisi. ”Heille se oli piristys, kun sai hiukset kunttoon”, Niina toteaa.

Niina kokee saaneensa työelämässä oppimisen kautta vahvistusta omalle pohdinnalleen ja näkee, että oma tulevaisuuden juttu voisi liittyä taiteeseen sekä ryhmänohjaukseen.

Otsakorpi-apuraha

William ja Ester Otsakorven säätiön kokeilu on mahdollistanut, että hankkeen kautta Ilomantsiin muualta harjoitteluun tai työelämässä oppimaan lähteneet ovat voineet hakea säätiöltä apurahaa asuin- ja liikkumiskustannuksiin.  Ilonakodilla työelämässä oppimassa ollut Niina toteaa: ”Kyllähän se apuraha oli aika iso juttu”. Apuraha mahdollisti hänelle työelämässä oppimisen myös kauempana kotipaikasta.

Ohjaus rikastuttaa myös työpaikkaohjaajan työtä

Niinan saa ohjaajaltaan hyvää palautetta työelämässä oppimisestaan. Työelämässä oppiminen sujui hyvin ja työpaikkaohjaajan ja Niinan ajatukset synkkasivat hyvin yksiin, ideat olivat alusta asti samanlaisia ja Riitta koki ohjaajana toimimisen mukavaksi. Riitta kiittelee Niinaa myös itseohjautuvuudesta ja toteaakin että reippaat ja idearikkaat harjoittelijat ovat lämpimästi tervetulleita myös jatkossa.

Hyviä kokemuksia Ilomantsista

Niina pitää työelämässä oppimista onnistuneena kokemuksena, minkä lisäksi hän on saanut myös itse paljon hyvää palautetta asukkailta ja työyhteisöltä. Työskentely toisella paikkakunnalla sujui hyvin. Ilomantsi ei alueena ollut ennestään Niinalle tuttu muutamia ystävän luona vierailuja lukuun ottamatta. Toisella paikkakunnalla työskentelystä hänellä oli kuitenkin jo aiempaa kokemusta. Työelämässä oppimisen aikana Niina majoittui ja vietti aikaa Ilomantsissa. Tämän myötä hän kokee oppineensa liikkumaan alueella jo aika hyvin, tietämään kaupat ja tämän myötä alue tuli tutuksi.

Tällä hetkellä Niinan tulevaisuuden suunnitelmissa on koulua ja valmistuminen syksyn aikana. Tiedustelemme vielä, mitä mahdollisesti sen jälkeen? ”Katellaan rauhassa, mitä tulevaisuus tuopi”, toteaa Niina.

Katso vielä alta Niinan videohaastattelu työelämässä oppimisesta (Osaajia harvaan asutulle alueelle -hanke 2022).

Lopuksi tiedustelemme, millaisia terveisiä Niina lähettäisi muille harjoittelua suunnitteleville?

Niina toivoo lähtijöille avointa mieltä ja joustavaa asennetta.

Kiitokset Niinalle ja Riitalle mukavista juttutuokioista.

Teksti: Tanja Rimpilä, projektipäällikkö, Karelia-amk
Kuvat: Niina Kokko, Jenni Kettunen

Lähteet:

  1. Nevalainen, M. 2022. Ilona-kodissa oltiin taiteen äärellä usealla viikolla – tuloksena kookas vesimaisema. Pogostan Sanomat. 9.4.2022. Viitattu: 17.6.2022.  https://www.pogostansanomat.fi/uutiset/item/3090-ilona-kodissa-oltiin-taiteen-aarella-usealla-viikolla-tuloksena-kookas-vesimaisema
  2. Kettunen, J. 2021. Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona etsii lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja ja luovien alojen artesaaneja harjoitteluun. Harjoittelukuvaus 9.12.2021. Viitattu: 17.6.2022. https://osaajiatyoelamaan.karelia.fi/2021/12/kuntoutumis-ja-paivakeskus-ilona-etsii-lahihoitajia-sairaanhoitajia-sosionomeja-ja-luovien-alojen-artesaaneja-harjoitteluun/
  3. Kokko, N. 2022. Kuvia Niina Kokon työelämässä oppimisen raportista. Saatavana raportin tekijältä.
  4. Osaajia harvaan asutulle alueelle -hanke. 2022. Niina työssäoppimassa Ilomantsissa Ilona-kodissa. Youtube-video. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 22.6.2022. https://www.youtube.com/watch?v=CUVoqoGP9nQ