Categories
Blogit

K-Market Ilomantsissa  tutustumassa asiakaspalvelutehtäviin

Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdollistaa opiskelijoiden ja yrittäjien kohtaaminen sekä helpottaa työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen löytämisessä. Blogisarjassamme esitellään hankkeen kautta käynnistyneitä harjoitteluja ja työelämässä oppimisia.

Ilomantsissa startattiin työelämässä oppimisen merkeissä tammikuussa K-Marketissa. Riverian liiketoiminnan perustutkintoa ensimmäistä vuottaan suorittavan Niilo-Oskari Tannisen työssäelämässä oppimisessa keskityttiin kaupan alan asiakaspalvelun tehtäviin.

Kaupan ala työllistää Suomessa noin 270 000 henkeä (Kaupan liitto. n.d.). Liiketoiminnan perustutkinnon (merkonomi) suorittaneista useat työskentelevät mm. asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä esimerkiksi kaupan alalla myyjänä, myyntineuvottelijana, myyntisihteerinä sekä tuoteryhmä- tai osastovastaavana (Riveria n.d.). Näiden lisäksi mahdollista on suuntautua myös kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtäviin. Useissa tehtävissä merkonomin työ on asiakaspalvelutyötä, minkä vuoksi asiakaspalveluun liittyvässä työelämässä oppimisen jaksossa opiskelijalla on mahdollisuus päästä tutustumaan keskeisiin tehtäviin käytännössä.

Työelämässä oppiminen

Riverian työelämässä oppiminen suunnitellaan aina yhdessä opiskelijan ja työnantajayrityksen edustajan kanssa (Riveria 2022). Tästä laaditaan koulutussopimus, joka solmitaan tutkinnon osa tai pienempi kokonaisuus kerrallaan (Opetushallitus 2022).

Kävimme huhtikuussa tapaamassa kauppias Marko Tolvasta sekä työelämässä oppimassa ollutta Niilo-Oskaria paikan päällä Ilomantsissa.

Kauppias Marko Tolvanen on toiminut Niilo-Oskari Tannisen työpaikkaohjaajana.

K-Market Ilomantsi

K-Market Ilomantsi sijaitsee Ilomantsin keskustassa. Kalevalantien varrella sijaitsevasta päivittäistavarakaupasta löytyy palveleva lihatiski sekä verkkokauppa kotiinkuljetustoimintoineen. Kauppias Marko Tolvanen on toiminut yrittäjänä Ilomantsin K-Marketissa vuodesta 2015 ja sitä ennen kauppiaana Joensuussa vuodesta 2007 alkaen.

K-Market Ilomantsi työllistää tällä hetkellä kahdeksan työtekijää, minkä lisäksi yrityksessä työskentelee kaksi opiskelijaa. Työvoiman saatavuus maakunnan eri alueilla on ollut runsaasti esillä viime vuosina. Myös Marko toteaa, että alalla on haasteita saada osaavaa työvoimaa. Oman yrityksen osalta he ovat kuitenkin onnistuneet rekrytoinneissa. Marko viihtyy kaupan alalla ja suositteleekin alaa avoimille henkilöille, jotka tulevat toimeen ihmisten kanssa.

K-Marketissa työssäoppimisessa lähdetään liikkeelle perustehtävien oppimisesta. Marko kertoo, että heillä on käytössään myös Keskon K-Academy perehdytyskoulutukset, joista löytyy oma osionsa työssäoppimiseen (K-Academy 2017). Tutustuessamme Keskon yrittäjilleen tarjoamaan koulutustarjontaan havaitsemme, että K-Academy tarjoaa yrittäjille myös työpaikkaohjaajakoulutuksen, josta työnantaja saa ohjeita tutkintotavoitteisen koulutuksen työpaikkaohjaajana toimimiseen (K-Academy n.d., 11).

Perehdytyskoulutuksen jälkeen Niilo-Oskarin työelämässä oppiminen jatkui järjestelmien käyttöön tutustumisella. Marko mainitsee, että työssäoppimiseen K-Marketilla kuuluvat myös opiskelijan kanssa käytävät arviointikeskustelut.

K-marketilla työssäoppimassa

Niilo-Oskarin työelämässä oppimisjakso käynnistyi tammikuussa. Työpäivät alkavat arkisin klo 9 ja päättyvät kolmelta. Matka työpaikalle on tapahtunut päivittäin Joensuusta vanhempien kyydissä. Joensuusta päivittäin matkustaessa aamut käynnistyvät varhain.

Muutamia kertoja Niilo-Oskari on yöpynyt myös sukulaisen luona Ilomantsissa. Ilomantsissa majoittuessaan Niilo-Oskari kertoo viettäneensä aikaa serkkunsa kanssa. Talvella he kävivät mm. pelaamassa yhdessä jääkiekkoa. Niilo-Oskari kertoo viihtyneensä hyvin työelämässä oppimassa ja Ilomantsi on vaikuttanut mukavalta paikalta. Alueelta löytyy myös nuorten vapaa-ajan mahdollisuuksia kuten nuorisotalo, kuntosali sekä kesäaikaan frisbeegolfrata.

K-Marketissa Niilo-Oskari on päässyt perehtymään kaupan perustehtäviin kuten tavaroiden hyllytykseen, hyllyjen siistimiseen, kuorman tarkastukseen, paistopisteen valmisteluihin ja kassatehtäviin. Perehdyttyään Niilo-Oskari on päässyt tekemään itsenäisesti erilaisia tehtäviä. Tähän mennessä kiinnostavinta on ollut kuorman purkaminen.

Asiakaspalvelutehtävät kiinnostavat myös jatkossa

K-Marketissa työskentely oli Niilo-Oskarin ensimmäinen työelämässä oppiminen. Seuraavien harjoittelujen osalta Niilo-Oskaria kiinnostaisi päästä tutustumaan erityisesti työskentelyyn lihatiskillä.  Ajokortin saamisen myötä tulevaisuudessa myös matkustaminen työpaikalle on helpompaa itse.

Tiedustelemme Niilo-Oskarilta lopuksi vielä tulevaisuuden suunnitelmia. Tulevaisuudessa Niilo-Oskaria kiinnostavat erityisesti asiakaspalvelualat.

Kiitokset kauppias Markolle ja Niilo-Oskarille juttutuokioista kiireisen perjantain keskellä ja että pääsimme tutustumaan yritykseen.

Teksti: Tanja Rimpilä, projektipäällikkö, Karelia-amk
Kuva: Jenni Kettunen

Lähteet:

  1. Kaupan liitto. n.d. Kaupan ala. Suomen suurin toimiala. Verkkosivu. Viitattu 20.6.2022. https://kauppa.fi/kaupan-ala/
  2. Riveria. 2022. Opiskelijan opas. Työelämässä oppiminen. Verkkosivu. Viitattu 28.6.2022. https://riverialainen.fi/opiskelu-riveriassa/opintojen-suunnittelu/oppimisymparistot/opiskelu-tyopaikalla/
  3. Riveria. n.d. Merkonomiksi Riveriasta. Verkkosivu. Viitattu 17.6.2022. https://www.riveria.fi/hakijalle/perustutkinnot/merkonomi/
  4. Opetushallitus. 2022. Työelämässä oppiminen. Verkkosivu. Viitattu 23.6.2022. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tyoelamassa-oppiminen
  5. K-Academy. 2017. KM Myyjän oppimispolku – K-Academy. Verkkosivu. Viitattu 17.6.2022. https://www.k-academy.fi/LearningPathPage/?chain=k-market&role=myyja
  6. K-Academy. n.d. K-Academy – osaamistasi kehittämässä. Pdf-dokumentti. Viitattu 28.6.2022. https://www.esitteemme.fi/K-Academy/WebView/