Tag: matkailuala

  • Ilomant­sin Museo­sää­tiö etsii matkai­lua­lan harjoit­te­li­joita

    Ilomant­sin Museo­sää­tiö on merkit­tävä museo- ja matkai­lua­lan toimija Ilomant­sissa. Etsimme harjoit­te­li­joita kesäkau­delle Ilomant­sin Parppein­vaa­ran Runoky­lään ja Möhkön Ruukki­museon alueelle. Parppein­vaa­ran runokylä on saanut nimensä vaaralla 1800-luvulla asuneelta kuululta kante­leen­soit­taja Jaakko Parppeilta. Runokylää on raken­nettu 60-luvulta lähtien karja­lai­sen raken­nus­tai­don ja runon­lau­la­jien muistoksi. Kylän monipuo­li­set raken­nuk­set ja näyttelyt kertovat runon­lau­la­jien perin­nöstä, karja­lai­sesta ruoka­pe­rin­teestä, sota-ajan tapah­tu­mista sekä paikal­li­sesta…