Tag: kiinteistönhuolto

  • Kuljetus Savinai­nen etsii harjoit­te­li­jaa kiinteis­tön­huol­lon tehtäviin

    Kuljetus Savinai­nen Oy on kiinteis­tö­huol­toon, kulje­tuk­siin ja konetöi­hin erikois­tu­nut Vaara-Karjalan alueella toimiva yritys. Kiinteis­tön­huol­to­puo­lella huoleh­dimme kiinteis­tö­jen huolto- ja hoito­töistä, piha-alueiden siistey­destä ja talvi­kun­nos­sa­pi­dosta sekä portaiden ja yleisten tilojen siistey­destä. Yrityk­semme toimi­piste sijaitsee fyysi­sesti Tuupo­vaa­rassa. Kiinteis­tön­huol­lon lisäksi yrityk­semme palve­lui­hin kuuluvat lokakai­von tyhjen­nyk­set, soratoi­mi­tuk­set, vaihto­la­va­kul­je­tuk­set sekä metal­lin­ke­räys. Palve­luis­samme otamme aina huomioon asiakkaan erityis­tar­peet ja kuunte­lemme asiakasta päästäk­semme…