Harjoit­telu-/opin­näy­te­työ­mah­dol­li­suus myynnin ja markki­noin­nin parissa

Tesema Oy valmistaa laaduk­kaita kotimai­sia sukkia Nurmeksen tehtaalla.

Tiesitkö, että Nurmek­sessa valmis­te­taan sukkia?

Tesema Oy on suoma­lai­nen sukka­teh­das. Valmis­tamme sukkia yli 30 vuoden kokemuk­sella Nurmeksen sukka­teh­taal­lamme. Sukkamme ovat suosit­tuja erityi­sesti urhei­li­joi­den ja luonnossa liikku­jien käytössä.

Teseman sukkien kestävyys testataan vaati­vissa olosuh­teissa, sillä yli 500 000 Suomen armeijan varus­miestä on käyttänyt Teseman sukkia. Jokainen sukka­pa­rimme tarkis­te­taan käsin, jotta asiakas saa varmasti laaduk­kaan tuotteen. Käytämme sukis­samme vain laaduk­kaita materi­aa­leja. Kaikki käyttä­mämme langat ja villat tuotetaan luontoa ja tuotan­toe­läi­miä kunnioit­taen.

Etsimme nyt harjoit­te­li­joita markki­noin­nin ja myynnin tehtäviin

  1. Kaipaamme apuasi markki­noin­nin saralla erityi­sesti sisäl­tö­mark­ki­noin­tiin. Jos olet kuin kotonasi verkossa ja somessa, ja tuotat sujuvasti teksti- ja kuvama­te­ri­aa­lia, tarjoa osaamis­tasi meille! Myös kuluttaja-/asia­kas­tut­ki­muk­sen tekeminen on ajankoh­taista. Se soveltuu erinomai­sesti markki­noin­nin tai liike­ta­lou­den opinnäyte- tai projek­ti­työksi.
  2. Opiske­letko liike­ta­lou­den alaa ja etsit työelä­mässä oppimisen paikkaa asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­vissä? Tehtaan­myy­mä­läs­sämme on tarjolla työelä­mässä oppimis­paikka juuri sinulle!

Tutustu meihin: https://www.tesema.fi/ ja Faceboo­kissa: @tesemaneule

Ota yhteyttä tai kysy lisää tehtä­vistä:

Toimi­tus­joh­taja Teemu Riikonen
[email protected]
puh. 0400 139 191