Categories
Blogit

Sähköisellä rekrytoinnilla tavoitat opiskelijat missä ja milloin vain – tarjolla opastusta yrityksille

© Karelia-ammattikorkeakoulu

Yrittäjä, mistä kanavista sinä lähtisit tarjoamaan harjoittelupaikkaa tai etsimään uutta työntekijää? Facebookista, lehti-ilmoituksella, rekryfirman kautta, osallistumalla ura- ja rekrymessuille, kysymällä suoraan oppilaitoksista tai tuttavilta?

Toimivia keinoja kaikki, mutta nykyään oppilaitoksilla on käytössään sähköisiä rekrykanavia, joilla yritys tavoittaa nopeasti ja maksuttomasti opiskelijat, valmistumisen kynnyksellä olevat sekä vastavalmistuneet.

Yritysten harjoittelijarekrytointivalmiuksien edistäminen on yksi Osaajia harvaan asutulle alueelle -hankkeen tavoitteista ja sähköisten järjestelmien haltuunotto on osa tätä tavoitetta. Järjestelmiä tehdään yrittäjille tutuiksi eri tilaisuuksien ja kartoitusten yhteydessä. Lisäksi järjestelmien käyttöön tarjotaan henkilökohtaista opastusta joko Teamsin välityksellä tai paikan päällä yrityksessä. Yrityksissä tämä palvelu on koettu hyväksi:

Todella hienoa kun pieni yksityisyrittäjä otetaan huomioon ja palvelu tuodaan ns. kotiin.

Rakennusapu Härkinin yrittäjä Anne Härkin

Tehostettu ohjaus on tukea parhaimmillaan: tulee tehtyä kerralla kaikki – siis koko ilmoitus, eikä mitään jää kesken tai roikkumaan.

 Laitalan Lomien yrittäjä Henna Nevalainen

Seuraavaksi esittelyssä järjestelmät, jotka jokaisen yrittäjän kannattaa ottaa haltuun rekrytoinnissa.

RiveriaRekry ja Tuudo

Riverian opiskelijoilla on käytössään RiveriaRekry työssäoppimis- ja työpaikkojen etsimiseen ja Karelia-ammattikorkeakoulussa mobiilisovellus Tuudo harkkapaikkojen, opinnäytetyöaiheiden sekä työpaikkojen etsimiseen. Molemmat järjestelmät ovat käytössä koko Suomessa, joten yritys voi halutessaan laajentaa rekrytointia, vaikka koko Suomen alueelle.

Tuudo on ollut Karelian opiskelijoiden päivittäisessä käytössä reilun vuoden, ja sieltä löytyvät kaikki tärkeimmät opiskelijapalvelut, mm. omat työjärjestykset ja opintosuoritukset, ruokalistat ja kampusten kartat. Alkuvuodesta 2022 lähtien sovelluksesta löytyvät myös opiskelijoille suunnatut työ- ja harjoittelupaikat. Opiskelijoille voi tarjota järjestelmän kautta harjoittelupaikkojen lisäksi erilaisia projekti- tai opinnäytetyöaiheita.

Molempien järjestelmien käyttö on yritykselle maksutonta. Karelian Tuudon kohderyhmäksi valikoituvat automaattisesti Karelia-amk:n opiskelijat ja kohdealueeksi Pohjois-Karjala. Koko Suomen kattavat rekrytoinnit ja isommat konsernit, joilla on kymmeniä tai satoja toimipaikkoja tai avoimia paikkoja, neuvotellaan erikseen järjestelmäntoimittajan kanssa.

Helppoutta ja nopeutta rekrytointiin


Sovellusten käytön etuna on, että maakunnan reuna-alueella sijaitseva ja pienikin yritys pääsee esiin tasa-arvoisesti isompien tai keskeisemmällä liikepaikalla sijaitsevien yritysten rinnalla.

Järjestelmien vakiintuessa haittapuoleksi saattaa muodostua, jos yritys ei syystä tai toisesta markkinoi avoimia paikkoja sähköisesti, se voi jäädä kokonaan opiskelijoiden harkkapaikkatutkan ulkopuolelle.

Toki opiskelijat etsivät mielenkiintoisia työ- ja harjoittelumahdollisuuksia monesta eri kanavasta. Yleinen tapa on edelleen kysyä yrityksestä suoraan:

Jos on ollut tarve, niin olen suullisesti kysynyt tai minuun on oltu yhteydessä, esim. opiskelijat ovat suoraan kysyneet.

Zappi Ky:n yrittäjä Mervi Säppi-Väisänen

Suoriin yhteydenottoihin tottuneelle yrittäjälle sähköisten hakemusten käsittely saattaa tuntua aluksi työläältä. Järjestelmät voivat kuitenkin säästää etenkin pienyrittäjän aikaa huomattavasti: rekrytoimalla suoraan alan osaajista ja vastavalmistuneista vältetään parhaimmillaan ylimääräiset hakemukset ja yhteydenotot. Isommissa yrityksissä voi nimetä yhden tai useamman yhteyshenkilön, joka hoitaa sähköiset hakemukset. Näin yhteydenotot ohjautuvat aina automaattisesti oikealle, harjoitteluista vastaavalle henkilölle.

RiveriaRekryn Haavi-hakuvahtitoiminto tekee rekrytoinnista helppoa.  Kuva: Tiitus

RiveriaRekryn kautta voi etsiä sopivaa osaajaa myös ilman avointa rekryä, ja tarjota työtä tai projektia suoraan potentiaalisille tekijöille. Järjestelmän kautta voi halutessaan järjestää vaikka koko hakuprosessin: mm. sopia haastatteluista ja käydä keskustelua hakijoiden kanssa.

Sotealalla sähköinen rekrytointi vallitseva käytäntö

Sotealalla on käytössä omat harjoittelupaikkajärjestelmänsä, joiden kautta valtaosa harjoittelupaikoista sekä löydetään että varataan. Kareliassa on käytössä Jobiili, jossa voi tarjota paikkoja sairaanhoitajille, sosionomeille ja fysioterapeuteille. Riverian TOP Riveriassa tarjotaan harjoittelupaikkoja lähihoitajille ja hoiva-avustajille. Näidenkin järjestelmien käyttö on yritykselle ilmaista, mutta vaatii aluksi rekisteröitymisen ja oppilaitoksen hyväksynnän. 

Sotealan järjestelmien käyttöönotto vaatii yrittäjältä hieman enemmän perehtymistä, mutta apua ja neuvoja on saatavissa. TOP Riveriaan kirjautuvalle organisaatiolle tarjotaan henkilökohtainen perehdytys, ja yritys voi hallinnoida harjoittelupaikkoja joko itse tai antaa sen koordinaattorin tehtäväksi. Jobiilin sivustolla on havainnolliset ohjevideot niin opiskelijoille, opettajille kuin työnantajaorganisaatioille. Lisäksi Karelialla on nimetty Jobiiliin omat vastuuhenkilöt koulutusaloittain, joiden puoleen voi kääntyä missä tahansa pulmassa. Yhteystiedot löydät tämän artikkelin lopusta.

Pienenkin yrityksen kannattaa olla sotealan järjestelmissä mukana, koska suurin osa hoitoalan harjoittelupaikoista etsitään ja varataan suoraan järjestelmien kautta.

Yrittäjän kannalta järjestelmä myös säästää aikaa: esimerkiksi Jobiilissa opiskelijan hyväksyminen harjoitteluun, tervetulokirjeen ja ennakko-ohjeiden lähettäminen harjoitteluun tulevalle opiskelijalle tapahtuvat kaikki suoraan järjestelmässä ja osittain automatisoidusti.

Kun otat sähköiset kanavat haltuun, muista nämä:

  • Vaikka ensimmäinen rekrytointiyritys ei tuottaisikaan tulosta, sähköinen rekrytointi luo aina positiivista yritysmielikuvaa ja markkinoi työorganisaatiotasi tulevaisuuden osaajille potentiaalisena työnantajana
  • Olipa kyse järjestelmään rekisteröitymisestä, ilmoituksen sisällöstä tai teknisestä ongelmasta, ota rohkeasti yhteyttä:

Tuudo: urapalvelut@karelia.fi
RiveriaRekry: sakari.kolehmainen@riveria.fi
TOP Riveria: koordinaattori Johanna Karjalainen, johanna.karjalainen@riveria.fi
Jobiili: hoiva-alan koulutus: Hanne.Timonen@karelia.fi
sosionomikoulutus: Antti.Raekorpi@karelia.fi
fysioterapiakoulutus: Sini.Puustinen@karelia.fi
IT-tuki: Tuula.Hiltunen@karelia.fi

  • Mitä voi ilmoittaa ja missä kanavassa? Alla olevassa taulukossa on kuvattu minkä tyyppisiä toimeksiantoja voi ilmoittaa missäkin järjestelmässä:
Taulukko 1. Mitä työnantaja voi ilmoittaa ja missä kanavassa?

Teksti: Jenni Kettunen, projektikoordinaattori, Karelia-amk