Elintar­vi­kea­lan opiske­lija! Tule jääte­lö­teh­taalle ja tilapuo­din outletiin harjoit­te­luun!

Kuva: MyIceD – Minun jäinen unelmani | Maaseutu.fi

Kiteen Koivi­kolla Puhok­sessa 6‑tien varrella toimii laaja matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan yritysten yhteen­liit­tymä, joka tarjoaa mm. majoitus‑, ravintola‑, kauppa- ja ohjel­ma­pal­ve­luita. Alueella toimii oman tilan luomu­mai­dosta jäätelöä valmis­tava jääte­lö­teh­das, majoi­tus­yri­tys, karta­no­ra­vin­tola, oman tilan tuotteita ja paikal­li­sia käsityö­tuot­teita myyvä tilapuoti, navetta, ratsu­talli ja puutarha.

Kuva: Mirja Hurskai­nen Koivikon tilan luomu­mai­toa jalos­te­taan nyt jääte­löksi | Koti-Karjala (kotikarjala.fi)

Alueella toimiva By Maitola Oy etsii jääte­lö­teh­taan outletiin, tilapuo­tiin ja jääte­lö­teh­taalle elintar­vi­kea­lan opiske­li­jaa

Valmis­tamme jääte­lö­teh­taassa jäätelöä Koivikon oman tilan lehmien luomu­mai­dosta. Kaipaamme nyt harjoit­te­li­jaa tuotan­toon kaveriksi. Työteh­tä­viisi lukeutuu tuotannon tehtävät, pakkaa­mi­nen, siisti­mi­nen. Raken­namme tilapuo­din yhteyteen jääte­lö­teh­taan outletia: jääte­lö­puo­din puolella piha-aitassa tehtä­viisi kuuluvat myynti ja asiakas­pal­velu ja kahvilan organi­sointi. Jos asiakas­pal­velu ja myynti on lähellä sydäntäsi, voit toimia myös tilapuo­dissa ja paikal­lis­ten tuottei­den myymä­lässä myynti- ja asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­vissä.

P.S. Hyvälle tyypille meillä on mahdol­li­suus jatkossa vakitui­seen työpaik­kaan!

Kiinnos­tuitko? Ota yhteyttä: Minna Kaasa­lai­nen, puh. 0400 474 438, [email protected]