Maijan Juhla- ja pitopal­velu etsii ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun

Maijan Juhla- ja pitopal­velu toimii entisen Ojamäen koulun tiloissa Kiteellä. Panos­tamme paikal­li­sen ruoka­kult­tuu­rin vaali­mi­seen ja arvos­tamme lähiruo­kaa. Pito- ja juhla­pal­ve­lumme käyttää tuoreita raaka-aineita paikal­li­silta tuotta­jilta, riista­ti­loilta ja omalta kasvi­maalta. Teemme juhla- ja pitopal­ve­lua omissa ja asiakkaan tiloissa. Meiltä löydät karja­laista vieraan­va­rai­suutta, herkul­li­sia perin­ne­ruo­kia ja uusia makue­lä­myk­siä parhaim­mil­laan. Tilois­samme on A‑anniskeluoikeudet.

Etsimme nyt ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun

Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi lukeu­tu­vat mm. keittiö­työt, salityöt, siivous, pakkaus ja puutar­ha­työt (raaka-aineiden keräys ja valmis­telu). Erityisiä pätevyys­vaa­ti­muk­sia meillä ei ole, tärkeintä on innos­tu­nut asenne ja halu oppia uutta. Työteh­tä­viin pereh­dy­te­tään, mutta atk-taidot ovat eduksi. Sinulla on mahdol­li­suus harjoit­te­lun ohella myös keikka­työ­hön.

Työpäivän pituus on sovit­ta­vissa ja ruokailu kuuluu harjoit­te­luun. Toivon, että tuot tulles­sasi alan uusia tuulia ja kenties apua markki­noin­tiin ja tuote­ke­hit­te­lyyn. Terve­tu­loa!

Ota yhteyttä: Maija Timonen, puh. 0503499018, [email protected]

Katso Maijan terveiset videolta: