Lieksan Kotipirtti ja Hoitokoti Hopeapaju etsivät hoitoalan harjoit­te­li­joita Lieksaan ja Pekan Palve­lu­ko­tiin Ylämyl­lylle

Olemme yksityi­nen hoiva-alan yritys, jolla on yhteensä kaksi hoivayk­sik­köä Lieksassa ja yksi Ylämyl­lyllä. Lieksan yksiköt Kotipirtti ja Hoitokoti Hopeapaju ovat erikois­tu­neet ikään­ty­nei­den palve­lua­su­mi­seen, tehos­tet­tuun palve­lua­su­mi­seen, kotihoi­toon ja kotisai­raan­hoi­toon. Ylämyl­lyllä toimiva Pekan Palve­lu­koti on kehitys­vam­mais­ten palve­lua­su­mi­seen ja päivä­toi­min­taan erikois­tu­nut yksikkö.  Meillä työsken­te­lee yhteensä yli 40 työnte­ki­jää.

Etsimme nyt kaikkiin yksiköi­himme sairaan­hoi­taja- ja sosio­no­mio­pis­ke­li­joita sekä lähihoi­taja- ja hoiva-avusta­jao­pis­ke­li­joita harjoit­te­lui­hin

Hyvä asenne ja työmo­ti­vaa­tio ratkai­se­vat, kaiken tarvit­ta­van opit harjoit­te­lun aikana. Perus­har­joit­te­lui­den lisäksi meillä on mahdol­li­suus myös esimies­teh­tä­viin vastaa­ville sairaan­hoi­ta­jille. Tehtä­vässä toimit yrityksen lähie­si­mie­henä ja toimi­tus­joh­ta­jan oikeana kätenä, joten tähän tehtävään toivomme sinulta vähintään 3 vuoden työko­ke­musta hoitoa­lalta.

Meillä sinua odottaa kodin­omai­nen ympäristö, välittävä työil­ma­piiri, joustava työyh­teisö ja työnan­taja, hyvät edut, kannus­tava ja rohkai­seva tiimi.

Harjoit­te­lun lisäksi meillä on tarjolla opinnäy­te­työn aiheita. Yhtenä kehit­tä­mis­teh­tä­vänä on aisti­huo­neen kehit­tä­mi­nen ikäih­mi­sille. Toisena mahdol­li­sena aiheena verkko­si­vu­jen ja somemark­ki­noin­nin kehit­tä­mi­nen.

Työvaat­teet saat talon puolesta, työaika opiske­li­joilla 7 tuntia tai sopimuk­sen mukaan. Harjoit­te­lu­pai­kalle kuljetaan omin kyydein, mutta jos tulet kauempaa, tarvit­taessa voimme tarjota myös tilapäistä majoi­tusta.

Meillä sinua odottaa kodin­omai­nen ympäristö, välittävä työil­ma­piiri, joustava työyh­teisö ja työnan­taja, hyvät edut, kannus­tava ja rohkai­seva tiimi. Lemmikit ovat työpäivän ilona. Työ on vaihte­le­vaa ja monipuo­lista ja täällä sinulla on mahdol­li­suus työkier­toon ja oman työajan suunnit­te­luun.

Terve­tu­loa osaksi loistavaa tiimiämme!

Hae meille harjoit­te­luun:
Hoito­ko­din johtaja Marika Nevalai­nen, puh. 045213 8977, [email protected]